Basilio ang Bantogan

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Basilio ang Bantogan

Si Basilio sa Cesarea (Grinyego: Βασίλειος Καισαρείας, Basíleios Kaisareías; 330 - 379), kun Basilio ang Bantogan (Grinyego: Μέγας Βασίλειος, Mégas Basíleios), Patriarka sa mga Silangang Monghe, natawo sa Cesarea, Turkeya, niadtong 330. Sa iyang pagtuon didto sa Atenas (Athens), nagkahigala sila ni San Gregorio Nacianceno. Ginaingon nga ang agi-anan ra padulong sa eskwelahan ug sa simbahan ra ang ilang nahibaloan.

Si Basilio nagtudlo didto ug pipila ka mga tuig. Human, miretiro siya ngadto sa kamingawan ug gisundan sa pipila ka mga tinun-an.

Niadtong 370, natudlo siya isip Obispo sa Cesarea. Dinhi siya naila sa iyang pakigbisog batok sa Arianismo ug sa mga abuso sa iyang mga kaubang kleriko.

Sa panahon sa kagutom siya'y manguna sa pagtabang sa mga nagkinahanglan. Sa mga adunahan, moingon siyag: "Tan-awa ang inyong mga singsing. Pila kaha ang mga nagka-utang ang mapahawa niana sa bilanggo-an? Pila kaha ang mga alaut nga hubo ang ma sanina-an sa bisag usa lamang sa inyong mga kupo?"

Tungod sa iyang mga maanindot nga mga wali ug mga nasulat nga mga basahon, gitawag siyag Bantugan. Mipanaw siya niadtong tuig 379.

Estatuwa ni Basilio nga, sa sayop nga paagi, nagpakita kaniya sul-ob ang Kasadpanong Sanina Pangpari. Kini anaa sa simbahan ni San Nicolas, Mala Strana, Prague, Tsekya.

Si Basilio, San Juan Crisostomo, ug San Gregorio Nacianceno, giila sa Silangang Ortodoksong Simbahan ug Silangang Katolikong Simbahan isip "Ang Tulo ka Bantugang Hirarko". Ang Simbahang Katoliko, sa iyang bahin, nag-ila kang Basilio isip Doktor sa Simbahan.

Ang iyang pyesta saulugon kada Enero 2, dungan sa iyang hilagang si San Gregorio Nacianceno.