Kaagi sa rebisyon sa "Broekspruit"

Pagpili sa kalainan: markahi ang mga radio box sa mga rebisyon aron makompara dayon tuploka ang enter o ang button sa ibabaw.
Leyenda: (kar) = kalainan sa kasamtangang rebisyon, (kataposan) = kalainan sa miaging rebisyon, m = menor nga pag-usab.

24 Pebrero 2018

15 Abril 2017

14 Pebrero 2017