Claus Schenk Graf von Stauffenberg

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
Claus Schenk Graf von Stauffenberg

Si Claus Schenk Graf von Stauffenberg (1907-Hulyo 20, 1944) usa ka koronel nga Aleman kinsa misulay ug patay sa Alemang Diktador nga si Adolf Hitler. Si Stauffenberg usa ka koronel sa opisyong Aleman kinsa sa una misuporta kang Hitler, apan na-usab tungod sa brutal nga pamaagi sa Nazismo.

Si Stauffenberg natawo sa Jettingen, Bavaria. Misulod siya sa kasundaluhan, ug niadtong 1943 nasamdan ug dako didto sa Kampanya sa Amihanang Aprika. Tungod niini, gibalhin siya sa reserbang pwersa didto sa Berlin. Siya mi-apil sa mga opisyal nga wala mahimuot kang Hitler human makita ang kabrutal sa mga pama-agi sa Fuehrer sa iyang pagpatay sa mga Hudiyo. Kuyog ang ubang mga konspirator, naglaraw sila sa pagpatay kang Hitler nga dunganan ug kudeta. Niadtong Hulyo 20, 1944, gibutngag niya'g bomba ang headquarters ni Hitler sa Rastenburg. Mibuto ang bomba, apan wala mapatay si Hitler. Ang kudeta wala usab madayon. Nadakpan si Stauffenberg ug ang iyang kaubanan, ug gipatay niadtong gabhi-ona.