Jump to content

Demokrasya

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya

Ang demokrasya usa ka matang sa panggobyerno. Ang ngalan gikan sa karaang Griyego nga nagpasabot "paghari sa mga tao" (rule by the people). Ang demokrasya sa kasamtangang pagsabot mao ang kompetitibong eleksyon. Ang kini nga eleksyon pirmi gitan-aw nga nanginahanglan og kagawasan sa pagsulti (freedom of speech), kagawasan sa prensa, ug sa paghari sa balaod. Ang kontrol nga sibil sa militarya gitan-aw nga kinahanglan para ma-prevent ang diktadoryang militar ug pakigsamok sa politika.

Ang paghari sa mayoriya (majority rule) usa ka mayor nga prinsipyo sa demokrasya - ang representatibong demokrasya mas komun kaysa sa diretsong demokrasya, ug ang mga katungod sa minoriya pirme ginaprotektahan gikan sa gitawag nga "tiranya sa mayoriya". Ang soberanya nga popular kumon pero dili malukpanon nga pilosopiya sa pag-establisar sa demokrasya.