Hemiboreal

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Köppen-Geiger climate classification (1980-2016).png

Klima nga kahimtang ang hemiboreal. Ang klima sa hemiboreal katunga taliwala sa klima kasarangan ug boreal. Naa lasang sa tanom nga pino ug kahoy nangadagdag. Ang hemiboreal asul nga asul sa mapa (Dfb).

Hemiboreal ang klima sa habagatang Kanada, amihanang Tinipong Bansa, ug tunga-tunga Uropa.