Hilario sa Poitiers

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Hilario sa Poitiers

Si San Hilario (315-367), Obispo sa Poitiers maoy usa sa mga nag-unang Theologian sa ika-4 nga Siglo.

Siya natawo sa Poitiers, Pransya niadtong 315 sa usa ka adunahang banay.

Nagdako siya sa pagtuong pagano, nagka-asawa, ug adunay anak ng babaye nga ginganlag Apra.

Pagpanuigon niyag 30 anyos, nadiskubrehan niya ang kawalay bili sa Politeismo, ug mituo nga aduna ray usa ka Dios. Nakit-an niya ang iyang mga gipangitang tubag sa Balaang Bibliya, nga nagtukmod kaniya sa pagpabunyag ug pagkakabig sa Katolisismo.

Bisag usa lang ka magtutuo o layman, napili siya nga Obispo sa Poitiers. Gibuhat niya ang tanan para dili mapilian sa maong posisyon, apan ang iyang pagpaubos nakapasamot na hinuon sa pagsalig sa mga tawo kaniya.

Si San Hilario, sa iyang pagka-Obispo, dakong supak sa Arianismo, ug nanguna sa pagdepensa sa Pagka-Dios ni JesuCristo.

Tungod sa iyang pagbatok sa Arianismo, gipabilanggo siya ni Emperador Constantius niadtong 356. Sa iyang bilanggoan, gisulat niya ang iyang obra maestra, ang basahon nga "Ngadto sa Trinidad"(On the Trinity).

Mibalik siya sa Poitiers niadtong 361, ug nagpabilin sa pagdepensa sa Pgtuong Katoliko hangtod sa iyang kamatayon niadtong 367.