Talaan sa mga karakter sa A! Akong Dyosa

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya

Kini ang talaan sa mga karakter sa Oh My Goddess.

Mga mahinunongdanon nga karakter[usba | usba ang wikitext]

Keiichi Morisato[usba | usba ang wikitext]

Kinahanglanon artikulo: Keiichi Morisato
Sa tingog nga Hinapon nga si: Masami Kikuchi
Sa tingog nga Sinugboanon ug Tinagalog nga si: Fourth Brillante Lee

Si Keiichi Morisato nga estudyante nga sa Nekomi Institute of Technology ug sa usa ka kaapi sa bunal nga motor sa NIT. usa ka adlaw si keiichi na dili tinuyo sa idial nga ang Opisina sa Kahupayan Diosa. pagkahuman sa kurukutuk si Belldandy duul during sa aksidenete, siya nga kinutuban sa agup na pangandoy alang sa usa na inday sama ni angay iya kang sa ngadto sa iya nga daphin nga hangtud sa kahangturan. anusa sa sukad kaniadto, ang duha nga aduna nabunag sa magkauban.

Belldandy[usba | usba ang wikitext]

Kinahanglanon artikulo: Belldandy
Sa tingog nga Hinapon nga si: Kikuko Inoue, Akemi Okamura (The Adventures of Mini-Goddess (Ang Panimpalad sa Gagmay-Diosa) Ang una-napulo'g duhang yugto)
Sa tingog nga Sinugboanon ug Tinagalog nga si: Rose Marie Barin

Si Belldandy mao ang usa nga diosa kinsa sa ibabaw nga kinutuban sa kasbutan nga utlanan nganha si Keiichi Morisato pagkahuman siya dili tinuyo sa idial nga ang opisina sa kahupayan diosa. anusa sa sukad kaniadto, si Belldandy uban nga atabay si Keiichi sa ang tampilak sa Tariki Hongan naa sa sulod ang dakbayan sa Nekomi sa Prepektura sa Chiba dapit sa Tokyo. siya ang mahimo nga kadlit ang kontrata ug bisan unsang dugay, apan siya sa kabansahan si Keiichi mao ang usa ka espesyal tawo sa iya nga kasingkasing, ug kadto nga iyang katuyoan mao ang nganha nga buhaton sa iya nalipay.

Urd[usba | usba ang wikitext]

Kinahanglanon artikulo: Urd
Sa tingog nga Hinapon nga si: Yumi Touna
Sa tingog nga Sinugboanon ug Tinagalog nga si: Grace Cornel ug Rowena Ranagit

Si Urd mao ang mas karaan nga igsoon babae nga si Belldandy ug mao ang ikaduhang diosa sa ngadto nga pagpakita sa ngadto kay Keiichi. Si Urd nga matang ingon sa bathalang saring, ang pagdumala nga matang inutlan sa lisensya, amgid amgid sa iyang kamanghoran igsoon si Skuld. Siya nga mao ang pamaagi sa administrasyon ug magdudumala si Yggdragil. Bisan nga suya nga mao ang tagpilang dugang pa nga makagagahom kontra nga iyang igsoon, siya ang puwedeng dili sa nahimo nga usang gigikanan sa saring diosa tungod ni siyang mao ra gikinahanglan na gahom sa laban iya nga ang isgoon, dili makahimo nga laban sa tanan kinabuhi. Si Urd nga bahaginan sa usang kasagarang amahan uban sa iyang mas linghod igsoon'g babae, apan ni aduna sa usang lainlain dili pareho sa maninay, ang demonyo nga agalong Hild. Tungod sa kini, si Urd mao ang usang kubo nga bathala ug demonyo, ang salamin naa sa sulod ang katungang maputi, katungang dagtum sa tan aw nga iyang anghel, ang ambungan sa kalibotan.

Skuld[usba | usba ang wikitext]

Kinahanglanon artikulo: Skuld
Sa tingog nga Hinapon nga si: Aya Hisakawa
Sa tingog nga Sinugboanon ug Tinagalog nga si: Dada Carlos ug Grace Cornel

Si Skuld mao ang mas bata nga igsoon babae nga si Belldandy, ug mao ang ikatulong diosa sa pagpakita si Keiichi Morisato. Si Skuld adunay ni usang bathala nga ikaduhang saring, unang klase, inutlan nga lisensya, nga usang matang amgid amgid sa kaniya ni kamagulangang igsoon babae, si Urd. Si Skuld mao ang una sa palakaw nga mamang nga si Yggdrasil. suya ang kompensate alang sa kakulang salamangka na makahimo ni siyang dala sa pagkatawo sa salabutan alang sa pagmugna, sa kanang nga mao ang hingsayran nga pinaagi sa gawas sa langit. Si Skuld mao ang kapuklingan sa inhenyero nga hawud og salabutan, makahimo sa balay ni angay sa mahatungod nga bisan unsa sa gawas sa mga kadaghanan nga kalibotanon sa parti nga iiawom ni labing daghan sa inutlan sa kahinguhaan. Suya ang may ikahimo nga banabana sa ekualsyon ug karatola anusa ang kadaghanan nga malisod sabton sa inhenyero nga bluprin naa sa sulod nga dili sa panahon.

Mga Langit[usba | usba ang wikitext]

Ang Langit mao ang usa nga ang duha na tagna tipik naa sa salud sa ang kasunudsunuran. Mao ang kanang diin nga ang tulong kinahanglanon diosa ug pipilang ubang ni manumiyo sa karakter. Ana may sulud,

Yggdrasil[usba | usba ang wikitext]

Almighty[usba | usba ang wikitext]

Chrono, Ere ug Ex[usba | usba ang wikitext]

Lind[usba | usba ang wikitext]

Peorth[usba | usba ang wikitext]

Kinahanglanon artikulo: Peorth
Sa tingog nga Hinapon nga si: Rei Sakuma
Sa tingog nga Sinugboanon ug Tinagalog nga si: Michiko Azarcon

Si Peorth mao ang ikaupat nga diosa sa ang kasunudsunuran, ug siya nga sulud ang estorya kanang si Keiichi nga wala damba sa tawag iya nga sa ibabaw ni usang adlaw, daghan sa kapahero nga suya sa pangita si Belldandy. Siya mao ang bahin nga ang Kalibotan sa Hinabang Kinataliwadan sa Saring Gigikanan, Ikaduhang Matang, Walang Hanggan. Alang sa kanus'a nga dugay, si Peorth nga ang pundohanan sa og halawom kalugutgut ni paingon si Belldandy ang hinungdan kay Belldandy na pagkadunang gitaho ang pagkuha nga kanus'ang mamang sa Yggdrasil ingon sa anus'ang bahan na paglimbasog. Maniwala kay Belldandy pagkamao ang iyang piyiting, siya nga naghimo anus'ang pagdumut. Bisan unsaon, pagkahuman ang di masabtan mao ang ibabaw sa hayag, si Peorth ni timaan kini nga siya nga dili lagsaw sa pagdumut nga unsa pa man si Belldandy, ug sa bag'ohay sa tan aw ang duhang mao rag nganha kang pagkamao sa mahigalahon ni pulong sa kusang ka tiru. Iya nga ang salamangka mao ang tungtungsnan ni ang bahin sa kalibotan, hinungdahon sa kapunungan uban sa rosas, ingon sa uban nga niyang anghel, maambong rosas.

Mga Impiyerno[usba | usba ang wikitext]

Hild[usba | usba ang wikitext]

Kinahanglanon Artikulo: Hild
Sa tingog nga Hinapon nga si: Gara Takashima
Sa tingog nga Sinugboanon ug Tinagalog nga si: Grace Cornel

Lord of Terror[usba | usba ang wikitext]

Marller[usba | usba ang wikitext]

Kinahanglanon Artikulo: Marller
Sa tingog nga Hinapon: Urara Takano
Sa tingog nga Sinugboanon ug Tinagalog nga si: Michiko Azarcon

Senbee[usba | usba ang wikitext]

Kinahanglanon Artikulo: Senbee
Sa tingog nga Hinapon nga si: Norio Wakamoto
Sa tingog nga Sinugboanon ug Tinagalog nga si: Jefferson Utanes

Welsper[usba | usba ang wikitext]

Mga Nekomi[usba | usba ang wikitext]

Ang Nekomi mao ang usa nga lungsod sa Hinapon kini ang lihok ni ingon sa ang hinungdahon nga kasilinganan sa ang kasunudsunuran. Kini ang pamalaoranan nga ang Nekomi Institute of Technology (Teknolohiya nga Institito sa Nekomi), diin sa atimana ang bata nga si Keiichi, Ug sa ang tampilak sa Tariki Hongan, asa nga suya ug sa ang manimuyo sa bathala.

Toshiyuki Aoshima[usba | usba ang wikitext]

Kanahanglanon Artikulo: Toshiyuki Aoshima
Sa tingog nga Hinapon nga si Nobuo Tobita
Sa tingog nga Sinugboanon ug Tinagalog nga si: Jefferson Utanes

Si Toshiyuki Aoshima mao ang usang duwang undo sa palibot ang Nekomi Institutue of Technology campus ug sa ig agaw si Sayoko. Siya mao ang enamorado duul si Belldandy ug sa makadaghan nga likay sa ngadto nga pagpangawat siya nga wala dinhi ni Keiichi, padolong ingon sa malayo ingon sa ngadto na gitukod usang kaaway sa bunal sa motor. Naa sa sulod ang kasunudsunuran sa telebisyon, siya ug iyang ig agaw si Sayoko may ikahimo nga panghimatuud duul sa korte nga tsuper kini nga silang sa maniho, sulud sa hitabo si ginoong Aoshima, sa kapuklingan sa Enzo Ferrari.

Banpei[usba | usba ang wikitext]

Chihiro Fujimi[usba | usba ang wikitext]

Gan-Chan[usba | usba ang wikitext]

Hijiri[usba | usba ang wikitext]

Sentaro Kawanishi[usba | usba ang wikitext]

Koshian[usba | usba ang wikitext]

Kinahanglanon artikulo: Koshian
Sa tingog nga Hinapon nga si: Mugihito Amachi

Si Koshian mao ang paring budihismo ug magbalantay sa Tampilak sa Tariki Hongan asa nga kay Keiichi ug ang manimuyong diosa. Pagkahuman sa saksi kay Belldandy ay "espirituhanong patin'aw" si Koshian og sa nabyaan sa peregrino nganha sa pangitaon ni iyang kaugalingon patin'law, nakapanaw sa iya nga tampilak ug balay sa mga kabalaka ni Keiichi ug Belldandy. Siya ang balik balik sa usa ka nakuha nga pagkahuman sa nagapanaw alang sa napuiog-usang buwan, apan puhon ni kabot sa nasakpan sa itaas naa sa sulod og mag'away, ug nakapanaw ni kanang kay Belldandy sa iyang nakuha ang diosa ni lisensiya sa abaga, siya ug kay Keiichi amo ang balik balik sa tampilak nga gyud nga mahanaw si Koshian. Siya mao ang kaniadtong igkita sa magbantay kay Belldandy ang kahayag sa silakbo ang tawag nga ang "Hinugdahong Dragon", siya ang mahanaw alang sa mga diskanso sa mga kasunudsunuran.

Sayoko Mishima[usba | usba ang wikitext]

Kinahanglanon artikulo: Sayoko Mishima
Sa tingog nga Hinapon nga si Junko Asami ug Mamiko Noto
Sa tingog nga Sinugboanon ug Tinagalog nga si: Grace Cornel

Si Sayoko Mishima mao ang usa ka himalitang babae sa Nekomi Tech, sa ngadto ang tumoy na talinis diin nga siya sa igsapayan timbasug ang "Rayna" sa ang eskwelahan. siya ang usab sa maarang arang sapian, abot sa sugod sa usa ka adnahan banay. suya nga ana a siya iyang kaugalingon ang pagkabuwag, usa kapuklingan nga mahalon kotse, ug kabot sa ngadto nga labayon nga dagsan partido uban sa gayod ni hinungdahon sa katawhan. diin si Belldandy nga tunga, tanan ang guay sa lalaki nga asikaso libot sa iya nga hinuon kay Sayoko, si ginang Mishima sugdan sa ngadto nga kabot nga masihos si Belldandy ug ganahan sa ngadto ni buhaton niyang pagtataob sa panulay si Keiichi, bisan pa niana nga pinaagi sa suyang buhat dili nga huplan bisan unsang interes sa kaniya.

Keima Morisato[usba | usba ang wikitext]

Si Keima Morisato mao ang amahan nga si Keiichi ug Megumi. Si Keima, nga gusto ni iyang mga bata, nga mao ang dili katoohan nga kasanayan og sa ingon sa mekaniko ug manihong motosiklo, apan kabilinggan sa iya nga katungdahan mao ang huyop na salamin. siya ang wala'y gusto nga kinabuhi gitawag "Tatay" ug daghang palabi nganha sa pagkamao ang padad anan na duul during sa niya ni bigay nga ngalan. Siya ang usab nga aduna og estrikto nga porma sa Heterophobia, o ika hadlok nga kaapi sa mga katugbang kinatawo sa maliban alang sa mga tawo kinsa nga suyang paghigugma.

Megumi Morisato[usba | usba ang wikitext]

Kinahanglanon Artikulo: Megumi Morisato
Sa tingog nga Hinapon nga si: Yuriko Fuchizaki
Sa tingog nga Sinugboanon ug Tinagalog nga si: Michiko Azarcon

Si Megumi Morisato mao ang mag linghod nga isgoon'g babae si Keiichi Morisato. siya ang tambong sa Nekomi Institute of Technology (NIT), gusto si Keiichi, ingoon sa usa nga inhiniyerong estudyante. Si Megumi mao ang usang din nga mekaniko ug manihong motosiklo. siya ang padayon sa kahimong nganha ang "Rayna" ni maglulumba sa bisekleta haduol sa Nekomi. Si Belldandy adunay ni timaan ang suyang makakita ni usang amgid amgid sa tunga nga si Megumi ug Skuld ug kini nga suyang sa gustoldisidido ingon sa ngadto ni tan awa si Skuld magtoon sa sikinsa gikan sa butang si Megumi.

Takano Morisato[usba | usba ang wikitext]

Si Takano Morisato mao ang maninay si Keiichi ug Megumi. Si Takano mao ang usa magdudula sa alagun nga Mahjong ug dili malisud nga gibitad si Skuld, Urd ug Peorth sa ang dula.

Shiho Sakakibara[usba | usba ang wikitext]

Sigel[usba | usba ang wikitext]

Ang Tulo nga Ninja[usba | usba ang wikitext]

Toraichi ug Otaki[usba | usba ang wikitext]

Satoko Yamano[usba | usba ang wikitext]