Plantilya:Ganghaan:Kasaysayan/Napiling artikulo/Arkibo

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search

Kini mao ang Arkibo alang sa mga Napiling Artikulo sa Ganghaan sa Kasayasayan.

Kung buot kang monominar og artikulo, adtoa ang panid sa mga nominasyon.Pebrero 2008


Ang Schutzstaffel (Aleman sa "Eskwadrong Tigpanalipod"), ang minubo mao ang SS, usa ka organisasyon sa Kasundaluhang Nazi ubos ni Adolf Hitler ug sa Partidong Nazi. Ang SS mitubo gikan sa usa ka Paramilitar nga pundok ngadto sa usa ka kasundaluhang elite nga nagprotekta sa Führer. Ang SS nahimong tigpanalipod nga eskwadron alang sa partido, ug naghupot ug dakong impluwensya sa politikang Aleman. Ubos sa mga giya sa Ideyolohiyang Nazi, ug ubos sa pagmando ni Heinrich Himmler, ang SS maoy nagbuhat sa mga pagpatay'ng politikal ug ubang mga tagong operasyon. Ang gikahadlokang Gestapo, ang Sikretong Kapulisan sa partido, anaa ubos sa direktang pagmando sa SS.


Marso 2008

Ang Motto sa Roma: Senatus Populusque Romanus (SPQR) (Latin) nga nagpasabot ug "Ang Senado ug Katawhang Romano"

Ang kasaysayan sa Karaang Roma usa ka sugilanon sa pagsaka sa yanong mga magbalantay'g karnero sa Italya ngadto sa usa ka dakong Imperyo, ug dayon napukan. Sigon sa tradisyon, ang Roma natukod niadtong 753 B.K.. Sa pagka-275 B.K., nakontrol na niini ang tanan sa Peninsulang Italyano. Sa kinatumyan niini niadtong 100 A.D., nahisakop niini ang bali'g katunga sa Uropa, dakong bahin sa Tungang Kasadpan, ug ang kabaybayunan sa Amihanang Aprika. Apan hinay-hinay'ng nagupok ang imperyo, dakong hinungdan mao ang kadako niini para madumala sa kadagkuan sa Imperyo. Sa tuig 476 A.D., napahawa sa mga Barbarong Aleman ang katapusang Emperador sa Roma.


Abril 2008

Ang Mesopotamia mao ang lugar nga gisugdan sa pipila sa kina-unhang mga sibilisasyon. Giila usab kini isip Tabunok nga Medyaluna. Tungod sa iyang tabunok nga kayutaan, dinhi mitubo uban sa agrikultura ang mga sibilisasyon sama sa Sumeria, Akkadia, Babylonia, Assyria, ug Chaldea. Karon ang mesopotamia gilangkoban sa mga modernong estado sa Iraq ug gamy'ng bahin sa Iran.


Mayo 2008

Battle of britain air observer.jpg

Ang Sangka sa Britanya usa ka dakong panag-away sa Gubat Kalibotanon II. Ang mga opisyales sa Luftwaffe (pwersang panghangin sa Nazi nga Alemanya) nagatuo nga ang resistansyang Briton mahimong mahunong pinaagi sa gahom nga pang-abyon lamang. Busa, sila milunsad ug usa ka dakong pag-atakeng eroplano.
Hunyo 2008

Ang mushroom nga panganod pipila ka segundo human natagak ang Bombang Atomika didto sa Nagasaki, ang kataposang bombang atomika nga gitagak sulod sa gubat. Kini maoy usa sa nakatapos sa gubat tungod sa pagsurender sa mga Hapon.

Ang Ikaduhang Gubat Kalibutanon, o GK II, usa ka kalibutanong gubat nga resulta sa unta duha ra ka kasungi-an. Ang unang kasungian nahitabo niadtong 1937 sa Asya nga mao ang Ikaduhang Sino-Hapong Gubat; ang ikaduha mao ang pag-atake sa Alemanya sa Poland nga nahitabo sa Uropa niadtong 1939.
Hulyo 2008

Si Baldur Benedikt von Schirach (Mayo 9, 1907 - Agosto 8, 1974) usa ka Nazi nga lider sa kabatan-onan. Human sa gubat, siya gikonbikto isip kriminal sa gubat. Si Schirach maoy pamuno sa Hitler-Jugend (HJ, o Kabatan-onang Hitler) ug Gauleiter ug Reichsstatthalter ("Reich nga Gobernador") sa Vienna.Agosto 2008

Ang Imperyong Bizantino kun Bizantiyum mao ang makakasaysayano'ng katawagan nga ginamit sukad niadtong ika 19 nga gatos ka tuig aron sa paghulagway sa Griyegong-tinabian ngaa Imperyong Romano niadtong Tunga-tunga nga mga Panahon, nahimutang ang kapital nga dakbayan niini sa Constantinople. Naila usab ni isip Sidlakang Imperyong Romano, bisan kini nga katawagan kay gigamit kaniadtong panahon sa wala pa ang pagkahugno sa Kasadpa'ng Imperyo'ng Romano. Kasagaran sa kasaysayan niini naila kini sa mga kaatbang sa Kasadpan isip Imperyo sa mga Griyego tungod sa paghari sa Pinulonga'ng Griyego, kultura ug populasyon. Sa mga lumad nga tao niini kini nailhan lamang nga Imperyong Romano kun Romania ug ang mga imperador niini mipadayon sa wala maputol nga pagsunod sa mga Emperador nga Romano.