Raimundo sa Peñafort

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Raimundo sa Peñafort
Si San Ramon sa Penyafort

Si San Raimundo sa Peñafort (1175-1275), maoy ikatulong Punoang Mayestro sa mga Dominikano.

Siya satawo sa usa ka adunahang banay sa Penyafort, Espanya, niadtong 1175.

Tungod sa iyang dakong kaalam ug kahibalo, nagtudlo na siya'g Pilosopiya sa panuigon nga 20 anyos didto sa Barcelona. Pag-abot niyag 30 anyos, miadto siya sa Bologna aron makakuha ug Doctorate sa Pamalaud nga Canon ug Sibil.

Niadtong 1219 natudlo siya isip arsdiyakuno (archdeacon) sa Barcelona. Dinhi niya napakita ang iyang dakong pagtuo ug kaluoy sa mga kabus.

Kuyog ni San Pedro Nolasco, gitukod niya ang Orden sa Birhen sa Ransom (Order of Our Lady of Ransom), kansang buluhaton mao ang pag-ransom sa mga nadakpan sa mga Muslim. Adton panahona, nahuman niya ang iyang sinulat bahin sa Pamalaud nga Canon, ang "Lima ka Dekrital" (Five Decritals).

Napilian siya ni Papa Gregorio IX isip iyang personal nga kumpesor (confessor). Giingong ang penitensya nga pirmi niya ihatag sa Santo Papa mao ang pagtubag sa mga petisyon sa mga kabus.

Niadtong 1238, si San Ramon napilian nga Ikatulong Master-Heneral sa mga Dominikano.

Gibatokan usab ni San Ramon ang mga Eresiya (Heresy) o mga sayop nga pagtulon-an. Nagsulat usab siyag mga basahon aron pagkabig sa mga Muslim sa Espanya.

Mipanaw siya niadtong 1275 sa panuigon nga usa ka gatos.

Ang kapistahan ni San Ramon pagasa-ulugon kada Enero 7.