Sebastián

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Sebastián
Ang pagpana kang San Sebastian

Si San Sebastian (? - 288) natawo sa Narbonne, Pransya, apan nag-eskwela sa Milan.

Niadtong 283 misulod siya sa kasundaluhan sa Roma ubos ni Emperador Carinus, alang sa sikretong pagtabang sa mga martir nga Kristyano. Tungod sa iyang ka-isog, nahimo siyang usa sa mga kapitan sa Guardya Praetorian

Niadtong mga panahona gitagu-an pag-ayo ni San Sebastian ang iyang pagtuong Kristuhanon. Apan niadtong 286 nasakpan siya ug gitaral sa hukmanan ni Emperador Diocletian, kinsa misugo nga patyon siya pinaagi sa pagpana. Ang maong sugo gituman sa mga Tigpana sa Mauritania, kinsa human sa pagpana kaniya'g pipila ka udyong, mibiya kang Sebastian sa pagtuo nga patay na siya.

Nakit-an siya sa usa ka Santa Irene, usa ka maayong Kristyanong Biyuda, ug mitabang kaniya sa pagbalik sa maayong panglawas niini.

Human siya makabalik ug maayo sa mga samad, maisugon siyang nagpakita ug mibuyag sa Emperador tungod sa paglutos niini sa mga Kristyanos. Nasuko ang Emperador ug misugo sa pagpatay kang Sebastian pinaagi sa pagbunal kaniya.

Gitambog ang lawas ni Sebastian ngadto sa mga kanal (sewer), apan gikuha kini sa usa ka Lucia ug gilubong, uban sa mga matuhuon, sa mga katakomba (catacombs) sa Dalang Appian, diin karon nagbarog ang Basilika ni San Sebastian.

Si San Sebastian ang nahimong Patron sa mga Atleta, ug ang iyang kapistahan pagasaulugon kada Enero 20.