Wikipedia:Mga pagpasabot

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya

ANG WIKIPEDYA WALA MOGARANTIYA SA UNSA MANG SULOD NIINI

Ang Wikipedya usa ka onlayn nga ensayklopedya nga gisulat sa boluntaryong asosasyon sa mga indibiduwal ug pundok nga nagdebelop sa usa ka komon nga rekursos sa kahibalo sa tawo. Ang istruktura sa proyekto naghatag katungod ni bisan kinsa nga may koneksiyon sa Internet ug may brawser sa Kalibotanong Gambalayan (WWW) nga usbon ang sulod niini. Palihog hinumdomi nga walay ania sa sulod niini ang girebyu sa mga propesyonal nga may kabatid nga gikinahanglan aron matino nga ang impormasyon kompleto, ensakto, ug reliyable.

Kini wala magpasabot nga dili ka makakita dinhi og bililhon ug ensaktong impormasyon; sagad makakita ka. Apan ang Wikipedya' dili makagarantiya sa balidad sa impormasyon sa sulod niini. Ang bisan unsang artikulo mahimong giusab bag-o lang, gi-vandalize, o giilisdan ni bisan kinsa og opinyon nga wala mosigo sa kahimtang sa kahibalo sa mga may kalabotang natad.

Walay pormal nga peer review

Kami nangita og mga paagi nga mapili ug mahaylayt ang mga reliyableng bersiyon sa mga artikulo. Ang among aktibong katilingban sa mga editor, magtatampo ug magsusulat mogamit sa mga galamiton sama sa Mga bag-ong giusab ug Mga bag-ong panid aron mabantayan ang mga bag-o ug bag-ong giusab nga sulod. Apan bisan kon ang mga gumagamit sa Wikipedya mobantay sa mga bag-ong giusab, sila walay legal nga katungdanan nga himoon kini ug busa ang bisan unsang impormasyon sa sulod niini walay implied warranty sa bisan unsang maong katuyoan o gamit.

Walay bisan usa sa mga magsusulat, magtatampo, esponsor, tigdumala, burukrata, debeloper, ug uban pang may kalabotan sa Wikipedya sa bisan unsa mang paagi ang responsable sa bisan unsa mang sulod niini, may sayop man o libeloso, o sa imong paggamit sa impormasyon sa sulod niini o gisumpayan niining maong mga panid sa balayan.

Walay kontrata; limitadong lisensiya

Palihog tinoa nga nasabtan mo nga ang impormasyon sa sulod ning Wikipedya gidalit kanimo nga walay bayad, ug nga walay bisan unsa mang klase sa panagsabot o kontrata nga namugna taliwala kanimo ug sa mga tag-iya ning maong balayan, sa mga tag-iya sa mga serber diin kini gibutang, sa mga magtatampo sa Wikipedya, sa mga tigdumala sa bisan unsa mang proyekto, sa mga burukrata, ug ni bisan kinsang may kalabotan sa Wikipedya. Gihatagan ka og limitadong lisensiya sa pagkopya sa bisan unsa gikan niining balayan; kini wala magmugna o mag-imply og bisan unsa mang kontraktuwal o ekstra-kontraktuwal nga layabilidad sa bahin sa Wikipedya o bisan asa sa iyang mga ahente, sakop, tig-organisa, o uban pang gumagamit.

Walay bisan unsa mang kasabotan o panagsabot taliwala kanimo ug sa Wikipedya kalabot sa imong paggamit o pag-usab sa impormasyon sa sulod niini gawas sa gibut-an sa GNU Free Documentation License (GFDL); wala usay bisan kinsa sa Wikipedya nga responsable kon dunay mousab, mopuno, o motangtang og bisan unsang impormasyon nga imong ibutang ning balayan o sa iyang mga igsoong proyekto.

Mga tatak sa negosyo

Ang mga tatak sa negosyo, mga tatak sa serbisyo, mga tatak kolektibo, mga katungod sa desinyo, mga katungod sa personalidad, o susamang katungod nga gihisgotan, gigamit, o gikutlo sa mga artikulo nining Wikipedya nga ensayklopedya panag-iya sa ilang tagsa-tagsang tag-iya. Ang pagkagamit nila dinhi wala magpasabot nga magamit mo usab sila sa ubang katuyoan gawas lamang sa sama o susamang katuyoan sa paghatod og impormasyon sama sa orihinal nga intensiyon sa mga tagmugna sa maong mga artikulo sa Wikipedya. Gawas lamang kon may gisulat kami sa baligho, ang Wikipedya ug ang mga balayan sa Wikimedia wlaa mag-endorsar ni kini may kalabotan sa mga tag-iya sa ingong katungod. Tungod niini ang Wikipedya dili makahatag og mga katungod sa paggamit ning maong mga protektadong mga materyal. Ang imong paggamit sa ingon o susamang inkorporeyal nga propiyedad sa imong kaugalingong risgo.

Hurisdiksiyon ug legalidad sa sulod

Ang publikasyon sa impormasyon nga makita sa Wikipedya mahimong usa ka pagsupak sa mga balaod sa nasod o hurisdiksiyon diin ka nagtan-aw ning maong impormasyon. Ang database sa Sinugboanong Wikipedya nahimutang sa mga serber sa estado sa Florida sa Estados Unidos, ug kini gimentinar sumala sa ma katungod ug proteksiyon nga gihatag sa lokal nga balaod nga estado sa Florida ug sa pederal nga balaod sa Estados Unidos. Ang mga balaod sa imong nasod o hurisdiksiyon mahimong wala maghatag sa samang katungod og proteksiyon. Ang Wikipedya wala magdasig sa maong pagsupak sa bisan unsang balaod; ug kini dili mahimong responsable sa pagsupak sa maong mga balaod, kon mosumpay ka man ning maong dominyo, o mogamit sa sulod niini.

Dili propesyonal nga tambag

Kon nagkinahanglan kag espisipikong mga tambag (pananglitan, medikal, legal, pinansiyal, o pagdumala sa risgo) palihog pangita og propesyonal nga lisensiya o nakahibalo sa maong natad. Palihog tan-awa ang Wikipedya:Mga pagsabot sa risgo, Wikipedya:Mga pagpasabot medikal, Wikipedya:Mga pagsabot legal alang sa mga espisipikong pagpasabot.

Salamat sa imong pagbasa ning maong panid, ug unta magmabungahon ang imong paggamit sa Wikipedya.

Mga pananglitan sa mga pagpasabot sa ubang mga ensayklopedya

Samtang ang ubang ensayklopedya girebyu sa mga propesyonal, dili sama sa Wikipedya, sila wala gihapon maghatag og garantiya sa ilang sulod.