Jump to content

Agrippina ang Manghod

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Si Agrippina ang manghod

Si Agrippina ang Manghod (15 - 59) maoy usa sa mga gamhanang babayw sa Karaang Roma. Siya maoy apo sa tuhod ni Emperador Augusto ug igsuon ni Emperador Caligula. Dako siya'g impluwensya sa duha ka laing Romanong Emperador - ang iyang banang si Claudius ug iyang anak nga si Nero.

Niadtong tuig 39, gipapahawa ni Caligula si Agrippina gikan sa Roma human niya kini masakpan nga kabahin sa laraw batok sa Emperador. Mibalik siya sa Roma human mahimong emperador ang iyang uyo-ang si Claudius niadtong 41 A.D. Niadtong tuig 49, iyang gipakaslan si Claudius. Sa misunod nga tuig, gipasidunggan siya sa pagtukod ug usa ka romanhong kolonya, ang Colonia Agrippinensis, didto sa iyang lugar'ng natawhan nga karon Cologne, ALemanya. Gipugos ni Agrippina si Claudius sa pag-adopt kang Nero, iyang anak sa uangn kasal, aron bantayan ang anak ni Claudio nga si Britannicus. Niadtong tuig 54 namatay si Claudius, ug daghang nagduda nga gihilo-an siya ni Agrippina aron ma-emperador si Nero. Sa unang tuig sa pagka-emperador ni Nero, dako ang iyang impluwensya sa Roma. Apan sa dihang nakamatikod si Nero nga mas gamhanan pa ang iyang inahan kaysa kaniya, iya kining gipapatay niadtong tuig 59.