Atake sa kasingkasing

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Atake sa kasingkasing
Atake sa kasingkasing

Ang atake sa kasingkasing o heart attack gitawag sa medisina isip acute myocardial infarction (AMI o MI), mao ang kondisyon nga medikal kun diin ang blad suplay sa parte sa kasingkasing nainterap, gumikan sa raptyur sa usa ka plaque. Ang nahitabong ischemia o kakulangan sa oksihena makaguba o makapatay sa mga tisyu sa kasingkasing. Usa kini ka emerhensyang medikal, ug kini ang nangunang sakit nga ikamatay sa tawo, lalaki o babaye sa kalibotan. Ang mga risgo mao ang kasaysayan sa vascular disease sama sa atherosclerotic coronary heart disease ug/o angina, miaging atake sa kasingkasing o estrok, miaging mga abnormal nga ritmo sa dughan, katigulangan — hilabi na ang mga kalakihan > 40 anyos ug kabaihan > 50, panigarilyo, sobrahang alkohol, abuso sa droga , taas nga lebel sa triglyceride, taas nga LDL (low-density lipoprotein, "bad cholesterol") ug mubo nga HDL (high density lipoprotein, "good cholesterol"), diyabetes, alta presyon, sobra nga tambok (obesity), ug kronikal nga estres. Ang sakit sa kidney ug heart failure signipikant usab nga mga risgo.

Ang terminong myocardial infarction gikan sa myocardium (ang muskulo sa kasingkasing) ug infarction (pagkamatay sa tisyu tungod sa kakulangan sa oksihena). Ang prase nga "heart attack" usahay sayop nga gigamit alang sa sudden cardiac death, nga miresulta tungod o dili tungod sa acute myocardial infarction. Ang heart attack lahi sa, pero puyde mao ang rason sa cardiac arrest, ang paghunong sa pagpitik sa dughan, ug ang cardiac arrhythmia, ang abnormal nga pagpitik sa dughan.