Credo

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya

Ang credo, pwede pod kini nga matawag nga Kredo sa mga Apostoles, ug Nagatoo Ako. (Latin: Symbolum Apostolorum o Symbolum Apostolicum) Kini nagasumada sa pagtoo sa usa ka Katoliko ug Gimugna sa mga Apostoles ni Kristo.

Teksto[usba | usba ang wikitext]

"Nagatoo ako sa Dios nga Amahan nga Makagagahum sa tanan, Magbubuhat sa langit ug sa yuta; Nagatoo ako kang Jesukristo Iyang Bugtong Anak, gipanamkon Siya sa lalang sa Espiritu Santo, natawo gikan ni Maria nga Ulay, nag-antus siya sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, miadto Siya sa mga nangamatay; ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw Siya; misaka Siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga Makagagahum sa tanan, gikan didto mobalik Siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatoo ako sa Espiritu Santo, sa Santos ug Katoliko nga Simbahan, sa panagambit sa mga Santos, sa pagpasaylo sa sala, sa Pagkabanhaw sa lawas ug sa Kinabuhing walay Katapusan. Amen."


Galeriya sa hulagway[usba | usba ang wikitext]