Francisco de Sales

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Francisco de Sales
San Francisco de Sales

Si San Francisco de Sales (1567-1622) natawo sa Savoy, Pransya, niadtong 1567.

Gihalad niya ang iyang kaugalingon kang Birhen Maria, dungan sa pagsaad sa kaputli. Sa edad nga 24, nakabaton siya'g doctorate sa pamalaod sa Unibersidad sa Padua. Niadto usab sa 1593, nakabaton siya'g pagtugot gikan sa iyang amahan sa pagkapari.

Human sa iyang ordinasyon, mi-apil siya sa peligrosong misyon sa Chablais, nga gipuy-an sa mga armadong Protestante. Usa ka gabii niadto, gi-atake siya sa pipila ka lobo. Pagkasunod buntag, nakit-an siya sa pipila ka mga Calvinista, nga nagtabang kaniya. Gikahinabi sila ni Francisco, ug tungod sa kamaalamon ug kamaluluy-on niini, nakabig silang tanan sa Katolisismo. Daghan ang iyang nakabig didto sa pagtuo gamit ang mga leaflets, libreto, ug mga libro.

Kaduha sa 1595, gi-atake siya sa mga assassin nga misaad pagpatay kaniya, apan wala nila kini mabuhat.

Napili si San Francisco isip Obispo sa Geneva, diin gihurot niya ang iyang panahon sa pagpakumpisal, pagsangyaw, ug pagtudlo ug Katekismo.

Gina-ingon nga ang usa ka bungol nga ginganla'g Martin natudlu-an niya sa Pagtuong Kristyano gamit ang lengwaheng sinimbulo (sign language). Tungod niini siya ang nahimong Patron sa mga Bungol.

Niadtong 1610 natukod niya, uban ni Santa Jane Frances Chantal ang "Orden sa Bisitasyon".

Namatay siya sa Lyons niadtong 1622. Ang iyang kapistahan pagasaulugon matag Enero 24.