Genghis Khan

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Genghis Khan
Si Genghis Khan.

Si Genghis Khan, natawo isip si Temujin, mao ang nagtukod sa Imperyong Mongol, ang khan (tigdumala) niini sa buhi pa siya, ug nagdala sa titulong khagan(emperador) isip pasidungog human sa iyang kamatayon. Ang iyang imperyo maoy nahimong kinadak-ang nagpadayon nga imperyo sa tibuok kasaysayan.

Misaka siya sa gahom human niya gihiusa ang daghang mga tribong nomadiko sa Amihanang-silangang Asya. human niya gitukod ang imperyong mongol ug human gideklara isip "Genghis khan", iyang gisugdan ang mga Pag-atakeng Mongol ug mga raid batok sa kara-Khitan, Kawkasus, imperyong Khwarezmid, Kasadpang Xia, ug sa Dinastiyang Jin.

Sa wala pa siya mamatay, iyang gitudlo si Ogedei Khan isip mopuli kaniya. Iya usab nga gibahin ang iyang imperyo alang sa iyang mga anak ug mga apo. namatay siya niadtong 1227 human niya gipildi ang mga Tangut. Wala mahibaloi kon asa siya gilubong.

Ang iyang mga sumusunod nagpadayon sa pagpadako sa imperyo pinaagi sa pagsakop sa dakong bahinsa Urasya, Tsina, Koreya, ang Caucasus, ug pipila ka bahin sa [Silangang Uropa]], ug sa Tungang Silangan.