Jump to content

Imhotep

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Imhotep
Imhotep, siya nga miabot sa kalinaw

Si Imhotep usa ka praktisyoner sa mahika, ug ang labing unang arkitekto ug doktor sa medisina nga nailhan sa nasulat nga kasaysayan. Isip usa sa mga opisyal sa Paraon Djoser siya ang medesinyo sa Piramid ni Djoser sa Saqqara sa Ehipto mga 2630 WK - 2611 WK, panahon sa ikatulong dinastiya.

Usa usab siya ka tsanselor sa paraon. Siya ang labawng pari sa pag-ampo kang Ra sa Heliopolis. Giingong siya anak ni Ptah, samtang ang iyang inahan usa ka mortal nga ginganlang Khredu-ankh. Siya usab ang giilang pundador sa medisinang Ehiptohanon, ug ang tagsulat sa papirus ni Edwin Smith, diin gituki ang mga sakit, tambal, ug obserbasyong anatomikal.

Mga duha ka libo ka tuig human sa iyang kamatayon, giila siyang usa ka diyos-diyos sa Ehipto, alang sa medisina ug panambal. Ang iyang inahann giingong si Sekhmet, ang patron sa Ibabawng Ehipto.

Ang nahimutangan sa gilubngan kang Imhotep wala pa madumdomi, apan ang konsensus sa mga nanagtuon sa Ehipto mao nga kini nahimutang sa Saqqara.

Ankh Mga iladong karaang Ehiptohanon Ankh
Mga namunoan sa Karaang Gingharian: Narmer | Hor-Aha | Djoser | Sneferu | Khufu | Khafra | Menkaura | Pepi II
Mga namunoan sa Tunga-tungang Gingharian: Mentuhotep II | Mentuhotep IV | Senusret III | Amenemhat III | Sobekneferu
Mga namunoan sa Bag-ong Gingharian: Hatshepsut | Thutmose III | Amenhotep III | Akhenaten | Tutankhamun | Ramesses I | Seti I | Ramesses II
Ubang mga pamuno: Shoshenq I | Piye | Taharqa | Psammetichus I | Ptolemy I | Cleopatra VII
Mga konsorte: Tetisheri | Ahmose-Nefertari | Ahmose | Tiy | Nefertiti | Ankhesenpaaten | Nefertari | Marcus Antonius
Mga opisyal sa korte: Imhotep | Weni | Ahmose (anak ni Ebana) | Ineni | Senemut | Yuya | Maya | Yuny | Manetho | Pothinus