Inusang estado

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Mapa sa mga estado nga inusa

Ang inusang estado usa ka estado o nasod nga ang tulo ka organo sa estado gigobyernohan isip usa ka yunit, nga dunay lehislatura. Ang gahom sa gobyerno sa kini nga mga estado puyde matransper sa mga ubos nga lebel, sa mga napili nga rehiyonal o lokal ng asambleya, mga gobernador ug mga mayor ("devolved government"), pero ang sentral nga gobyerno mao lang ang dunay katungod sa pagwagtang sa maong gahom nga nadelegado.

Puyde maingon nga kini ang kabaliktaran sa pederal nga matang sa gobyerno.