Juche

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Juche
Juche

Ang juche usa ka klase ka komunista nga pilosopiya nga maoy gigamit sa estado sa Norte Korea.

Mao kini ang tulo ka principyo sa Juche:

  • Sa politiko, walay taga-gawas nga mag-apil-apil (chaju)
  • Sa economiya, dili magkinahanglan ug tabang sa taga-gawas (charip)
  • Sa depensa, makabarug sa kaugalingong kusog (chawi)