Jump to content

Kalainan sa kon ug kun

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya

Daghan ang wala pa masayod unsay kalainan sa kun ug kon. Gani, daghan ang nagtuo nga kini managsama ug komporme lang sa gustong gamiton. Ang uban malagmit naglibog unsay sakto niining duha. Apan alang sa mga nasayod, ang panagbaylo-baylo niini usa ka dakong sayop--usa ka ilhanan sa kawalay alamag.

Sumala sa pagtuon sa mga Bisayista, ang kun maoy tugbang sa or sa Iningles; samtang ang kon maoy tugbang sa if.

Pananglitan:

  • Kon ako pay ikaw (If I were you)
  • Kapin kun kulang (more or less)
  • Kon mouyon ka (If you agree)
  • tukma kun (o) sayop (right or wrong).

Timan-i usab nga ang kung usa ka pulong Tinagalog nga wala sagopa sa Binisaya. Kon ang sa mga Bisaya, walay kung. Sa laing bahin, ang o gigamit ingong baryasyon sa kun sama sa "naglibog sa kalainan o gamit", "moadto ka o dili" ubp.