Kamikaze

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Ang USS Bunkerhill, human ma-igo og duha ka kamikaze nga eroplano.

Ang Kamikaze usa ka pilotong Hapon kinsa naggamit ug mga pagpakamatay nga mga misyon niadotng Gubat Kalibotanon II. Sila gi-bansay aron mopalupad og mga eroplanong puno sa mga bomba, kinsa mobangga ngadto sa ilang target, kasagaran mga barkong-iggugubat sa Amerika. Kini nga mga eroplano mahimo usab nga tawgong kamikaze.

Desperado na ang Hapon sa dihang ilang gilusad ang kampanyang kamikaze. Ang ilang mga lider mitan-aw sa kamikaze isip kataposang paglaom aron mahunong ang gamhanang marina sa mga Alyadong Nasod. Ang mga piloto mibulontaryong mo-apil sa kamikaze, kay sila nagatuo nga usa ka pribilehiyo ang pagpakamatay alang sa Emperador sa Hapon.

Ang unang mga atakeng kamikaze nahitabo niadtong Oktubre sa 1944, sa dihang gibawi sa mga Alado ang Pilipinas, nga niadtong panahona ana pa ilawom sa mga Hapon. Kapin sa usa ka libo ang mga kamikaze nga mi-apil sa Depensa sa Okinawa niadtong 1945. Kapin 30 ka barko ang ilang nalunod, ug nakaguba ug kapin 350 pang mga sakayan. Apan wala makaguba ang mga kamikaze sa mga dagkong barkog-iggugubat, ang ilang primerong target. Wala magdugay, nahimong dakong gastosong kapakyas ang kamikaze tungod sa makalas nga kinabuhi ug apil na ang eroplano, alang lamang sa mga gagmay'ng mga barko nga mao ray ilang naguba.Busa, nahimo lamang silang simbolo sa kaisog sa mga Hapon, dili tungod sa ilang mga naguba.

Ang pulong "Kamikaze" nagpasabot ug "Diyosnong huros sa hangin". Kini orihinal nga gipangalan sa usa ka bagyo nga maoy nakaguba sa plotilya nga gipadala sa Mongol nga si Kublai Khan aron atakehon ang Hapon niadtong 1281.