Kasadpan

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
kompas nga nagpakita sa mga direksyong kardinal

Kasadpan (usahay sa pakigsulti west) ang usa sa upat nga mga direksyong kardinal nga gamiton para mahibaloan kung asa dapit ang usa ka lugar. Kabaliktaran sa sidlakan, kini nagatudlo kung diin mosalop ang adlaw sa hapon o taknang pagabii. Sa kumbensyon, ang walang parte sa mapa mao ang kasadpan. Kasadpan ang direksyon nga baliktad sa pagtuyok sa kalibotan.

Gikan ang pulong sa kasalopan o kasawpan, sunset sa Iningles.

Ang tulo pang mga direksyon mao ang amihanan, habagatan, ug sidlakan.