Mga Krusada

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Mga Krusada
Mga Krusada

Ang mga Krusada serye sa mga Gubat sa Tinuohan nga gibuhat sa mga Uropeong Kristiyano batok sa mga hulga sa sulod ug sa gawas sa ilang pundok.

Ang tumong sa lintunganay nga krusada mao ang pagbawi sa Jerusalen ug sa Balaang yuta, apan tungod sa mga maharlika nahimong labing lugaynon inay relihiyoso nga gubat. Usa ka ehemplo mao ang Ika-upat nga Krusada, nga misimang hinuon ngadto sa Constantinople ug gisakop kini.

Usa sa mga trahedya sa krusada mao ang Krusada sa mga Bata, diin usa ka "kasundalohan" sa mga bata ang milusad ug ilahang krusada. Kadaghanan kanila ang namatay sa dalan, nadakpan, ug daghan ang natambog sa pagka-ulipon. Apan ang kamatuoran sa maong krusada anaa pa sa usa ka pagtuon, kay aduna may nag-ingon nga kini usa ra ka panglibog sa mga nahitabo niadtong panahona..

Ang mga maayong natampo sa mga Krusada mao ang pagkaabli sa pagtan-aw sa mga Uropeo ngadto sa Asya. Sa makausa pa, nadasig sila pagdiskobre sa mga yuta nga anaa sa Asya.