Muslim

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Muslim

Ang Muslim (Arabiko: مسلم‎) usa ka taw nga misunod sa relihiyon nga Islam. Ang binabayeng tawag sa 'Muslim' kay Muslimah (Arabiko: مسلمة‎). Ang pulong nagpasabot nga "usa nga mitugyan sa Ginoo". Ang mga Muslim mituo nga naay lama'y usa ka Ginoo, sa Inarabo pa Allah. Ang mga Muslim mituo nga ang Islam dugay na sa wala pa si Muhammad ug ang iyang relihiyon nausab subay sa panahon gikan kang Adan ngadto kang Muhammad ug nakompleto uban sa pagpadayag sa ikatulog Surah Al-Maeda

Niining adlawa akong giperpekto ang imong relihiyon alang nimo, gikompleto Akong pabor alang nimo, ug gipili nako alang nimo ang Islam isip imong relihiyon.

Ang Qur'an mipasabot og daghang Biblikanhong propeta ug mensahero nga Muslim: silang Adan, Noah (Arabiko: Nuh), Moses (Arabiko: Musa) and Jesus (Arabiko: Isa) ug iyang mga apostoles. Ang Qur'an miingon nga ang kaning mga tawhana mga Muslim sanglit mitugyan sila sa Ginoo, ilang gisangyaw iyang mensahe ug gituman ang mga lagda. Maong sa Surah 3:52 sa Qur'an, ang mga apostoles ni Jesus miingon niya: "ikaw misaksi nga kami Muslim". Ang mga Muslim mag-ampo ka-lima sa usa ka adlaw; kaning lima ka mga pag-ampo naila nga Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib, Isha. Anaa usab silay espesyal nga pag-ampo sa Biyernes nga gitawag nga Jumu'ah. Sa kasamtangan, ang kadaghan sa mga Muslim gibana-bana nga mga 1.3 ka bilyon ka mga taw nga naghimo sa Islam nga ikaduhang kinadak-ang relihiyon sa kalibotan.

Reperensya

  • Burns & Ralph, World Civilizations, 5th ed., p. 371
  • Teece (2003), p.10
  • also known as "infinitive", c.f. Burns & Ralph, World Civilizations, 5th ed., p. 371
  • http://www.communities.gov.uk/publications/communities/cohesionreportingdiversity Archived 2008-04-15 at the Wayback Machine Reporting Diversity guide for journalists
  • See for instance the second edition of A Dictionary of Modern English Usage by H. W. Fowler, revised by Ernest Gowers (Oxford, 1965)).
  • Teece (2003), p.10 Ernst, Carl, Following Muhammad, University of North Carolina Press, 2003, p. 63