Jump to content

Protestantismo

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya

Ang Protestantismo usa kini ka kalihokan sulod sa Kristyanismo nga mibulag sa Roma tungod sa mga abusar sa mga obispo ug kardenal sa Romano Katoliko sa kanhi-ay pang mga kapanahonan. Ang pulong nga Protestantismo nagagikan kini sa pulong nga protesta. Gigamit ang maong pulong tungod kai ang mga tawong nipasiugda sa maong kalihokan ni protesta man sa mga nagkalain-laing anomaliya ug doctrina sulod sa simbahan. Ang Protestantismo nagatoo sa tulo ka mga doctrina nga ginatawag ug sola fide, sola gratia, ug sola scriptura.

Mga doktrina[usba | usba ang wikitext]

Si Martin Luther ang usa sa mga tawo nga ni kondena sa mga abusar sa Simbahang Romano Katoliko pinaagi sa iyang 95 ka Tesis. Siya usab ang usa sa mga makusganong nipasiugda sa kalihukang Protestantismo.

Sola fide[usba | usba ang wikitext]

Ang sola fide (Linatin para sa "pagtuo o pagsalig lamang") usa kini ka pagtulun-an nga nagatoo, nga ang tawo maluwas gikan sa silot sa impyerno pinaagi lamang sa pagtoo o pagsalig diha ni Jesu Cristo. Kining maong pagtulun-an nalahi sa pagtulun-an sa Romano Katoliko kung diin matod sa Roma ang tawo kinahanglang makig-usa sa simbahan para maluwas. Ang sa protestantismo, dili kinahanglan ang simbahan para sa kaluwasan, ang kinahanglan lamang mao ang pagtoo o pagsalig sa Ginoo. Maong gitawag kini ug sola fide.

Sola gratia[usba | usba ang wikitext]

Ang sola gratia (Linatin para sa "grasya lamang") usa kini ka pagtulun-an sa protestantismo nga nagatoo nga ang tawo maluwas gikan sa silot sa impyerno pinaagi lamang sa kalooy ug grasya sa Diyos. Matod sa mga sumulunod niini, ang kaluwasan dili makuha pinaagi sa paningkamot sa tawo, kung dili tungod lamang sa kalooy nga gihatag sa Ginoo pinaagi sa pagpadala sa iyang anak nga si Jesu Cristo nga maoy gisilotan alang sa tanang kasal-anan sa tanang mga tawo.

Sola scriptura[usba | usba ang wikitext]

Ang sola scriptura (Linatin para sa "Bibliya lamang") usa kini ka pagtulun-an nga nagatoo nga ang Bibliya lamang ang masaligan nga giya sa pagtoo. Tungod niining maong pagtulun-an wala nagatuo ang Protestantismo sa Obispo sa Roma (Papa) ug sa mga nagkalain-laing tradisyon sa Romano Katoliko.