Sangka sa Britanya

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Kini nga artikulo mahitunogd sa usa ka sangka niadtong Gubat Kalibotanon II. Alang sa ubang gamit, adtoa ang Sangka sa Britanya (pagklaro).
Usa ka Briton nga nag-obserba sa kalangitan sa London. Makita sa luyo ang Katedral ni San Pablo.

Ang Sangka sa Britanya usa ka dakong panag-away sa Gubat Kalibotanon II. Ang mga opisyales sa Luftwaffe (pwersang panghangin sa Nazi nga Alemanya) nagatuo nga ang resistansyang Briton mahimong mahunong pinaagi sa gahom nga pang-abyon lamang. Busa, sila milunsad ug usa ka dakong pag-atakeng eroplano.

Ang Sangka nagsugod niadtong Hulyo 10, 1940, sa dihang 60 ka abyong Aleman ang mi-atake sa mga barko sa Kanal nga Ingles. Sa ulahing bahin sa buwan gisulayan sa Luftwaffe ang depensa sa RAF (Royal Air Force sa Britanya) pinaagi sa mga atake sa dapit sa Dover. Sa pagka-Agosto, gipalapdan sa Luftwaffe ang mga atake ngadto sa tanang base-militar sa amihanang Inglatera. Niadtong Agosto 15, ilang gi-atake ang Tyneside, gamit ang 140 ka mga eroplano. Aduna usa'y 800 ka mga abyon nga gipa-atake sa mga base sa RAF didto sa amihanan. Mibalos ang RAF pinaagi sa 974 ka mga atake ngadto sa mga kaaway'ng abyon ug usab sa lima ka dagkong mga aksyon sa kahanginan. Ang duha ka kombatante nagpadako sa ilang mga nagubang mga abyon, apan ang Taas nga Pagmando sa Alemanya nagatuo nga epektibo nilang napahuyang ang mga depensa sa Britanya.

Mga bombero sa London sa dihang nasunog ang pantalan didto.

Niadtong Septiyembre, ang Luftwaffe mi-atake sa London ug sa mga base-militar sa walog sa Thames. Usa ka atake sa 400 ka mga eroplanong Aleman ang nakasugod ug sunog sa pantalan didto sa London, apan 53 niining mga abyon naguba sa RAF ug sa mga depensa sa dakbayan. Niadtong Septiyembre 15, ang usa ka dakong pwersa sa 1,300 ka mga abyong Nazi ang milunsad og duha ka pwersang atake, kinsang tumong mao ang pagguba sa pantalan sa London ug sa dapit sa Southampton. Mikatap ang panagsangka ngadto sa tibuok amihanang Inglatera, ug milungtad og usa ka adlaw. 27 ka abyon ang nawala sa RAF ug 56 ang nangagubang abyong Nazi.

Human sa sangka sa Septiyembre 15, naka-amgo ang mga opisyal didto sa Berlin nga dili nila maguba ang mga depensang panghangin sa Britanya. Ang ilang kataposang pag-atake uban ang 850 ka abyon nahunong ra gihapon sa mga Briton niadtong ulahing bahin sa Septiyembre. Ang dakong kada-ugan sa mga depensa sa Britanya ilang nakuha tungod sa tas nga kalidad sa mga eroplano sama sa Spitfire ug Hurricane. Dako usab ang natabang sa radar, kinsa gigamit sa RAF aron mahibalo-an ang posisyon sa mga kaaway.

Gipasidunggan dayon ni Sir Winston Churchill ang kasisog sa RAF sa iyang pag-ingon: "Karon pa gayod nga sa mga panag-away sa tawo nga dako kaayo ang utang sa daghan kaayo ngadto sa pipila lamang."