Schutzstaffel

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Ang bandila sa Schutzstaffel

Ang Schutzstaffel (Aleman sa "Eskwadrong Tigpanalipod"), ang minubo mao ang SS, usa ka organisasyon sa Kasundaluhang Nazi ubos ni Adolf Hitler ug sa Partidong Nazi. Ang SS mitubo gikan sa usa ka Paramilitar nga pundok ngadto sa usa ka kasundaluhang elite nga nagprotekta sa Führer. Ang SS nahimong tigpanalipod nga eskwadron alang sa partido, ug naghupot ug dakong impluwensya sa politikang Aleman. Ubos sa mga giya sa Ideyolohiyang Nazi, ug ubos sa pagmando ni Heinrich Himmler, ang SS maoy nagbuhat sa mga pagpatay'ng politikal ug ubang mga tagong operasyon. Ang gikahadlokang Gestapo, ang Sikretong Kapulisan sa partido, anaa ubos sa direktang pagmando sa SS.


Sa sinugdan sa partido, ang SS mas gamay ra kon itandi sa Sturmabteilung (Dibisyong Bagyo, ang minubo SA sa Aleman). Apan mitubo kini tungod sa iyang linaing pag-unong kang Hitler, kon itandi sa SA nga gawasnon ug nahimo man ganing hulga sa pagkahiusa sa partido.

Ang SS maoy responsable sa kadaghanan sa mga salaod sa gubat nga nahitabo sa panahon sa Nazi, ang kinagrabehan mao ang Holocaust. Ang SS maoy napilian nga mopatuman sa Katapusang Sulosyon, tungod sa ilang dedikasyon sa pag-alagad sa Ikatulong Reich. Sila ang naghimo ug mga Kuta Konsentrasyon, ug nagpatay sa libo-an ka mga Hudiyo, Slav, Komunista, Katoliko, Protestante, ug mga Saksi ni Jehovah.

Human sa gubat, ubos sa Husay sa Nuremberg, nadakpan ug nahukman ang kadaghanan sa mga kadagku-an sa SS. Apan ang uban, ilabi na kadtong mga dedikado kaayo, nagpakamatay sa dili pa sila mabitay.