Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing nga Adlaw

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nga sagad dili pormal nga nailhan nga LDS Church o Simbahan sa Mormons, usa ka dili tigpangunahan, Kristohanon nga tigpahiuli nga simbahan nga giisip ang iyang kaugalingon nga pagpahiuli sa lintunganay nga simbahan nga gitukod ni Jesukristo. Ang simbahan adunay punoang buhatan sa Tinipong Bansa sa Siyudad sa Salt Lake, Utah, ug nagtukod og mga kongregasyon ug mga templo sa tibuok kalibotan. Pinauyon sa simbahan, kini adunay kapin sa 16 ka milyon nga miyembro ug 54,539 ka full-time nga boluntaryo nga mga misyonaryo.[1] Niadtong 2012, ang Nasodnong Konseho sa mga Simbahan gibutang ang simbahan nga ikaupat sa labing dako sa denominasyong Kristiyano sa Tinipong Bansa, nga adunay kapin sa 6.5 ka milyon ka miyembro didto hangtod Enero 2018. Kini ang labing dako nga denominasyon sa Latter-day Saint nga kalihokan nga gitukod ni Joseph Smith sa sayong bahin sa ika-19 nga siglo nga panahon sa pagkabanhaw sa relihiyon nga nailhan nga Ikaduhang Dakong Pagmata.

Mga pakisayran[usba | usba ang wikitext]