Tora

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search
Tora
  1. Bereshit (Henesis)
  2. Shemot (Eksodo)
  3. Vayikra (Lebitiko)
  4. Bemidbar (Mga Numero)
  5. Devarim (Dyuteronomyo)

Ang Torá (Inebreyo: תּוֹרָה) ang unang parte sa Tanakh. Kini nagpasi-ugda sa Bereshit (Inebreyo: בְּרֵאשִׁית, "Henesis") nga gilangkoban sa kasaysayan sa pagbuhat ni Bathala sa mga langit ug yuta, lakip na ang pag-umol Niya sa nagkainlaing may kinabuhi (mga tanaman, mga kahayupan, mga kinabuhi ilalom sa dagat, mga kalanggaman ug mga nilalang nga nagkamang ibabaw sa yuta).[1] Gisundan ang Bereshit sa Shemot (Inebreyo: שְׁמוֹת, "Eksodo") nga naghisgut mahitungod sa kinabuhi sa mga katawhan ni Bathala didto sa awa-aw nga dapit gawas sa yuta sa Ehipto uban kang Moshe (Kinatsila: Moisés), ang igsoon ni Aharon (Kinatsila: Aarón) ug ni Miryam (Kinatsila: Miriam). Dinhi mabasa sa Shemot ang mga katingalahang gahum ni Bathala nga Iyahang gipakita ngadto sa malupigong Paraon pinaagi kang Moshe.[2] Misunod ang Vayikra (Inebreyo: וַיִּקְרָא, "Lebitiko"), ang kasulatan mahitungod sa mga pamaagi sa kinabuhi sa mga Israyelita o ang kaliwatan ni Ya’akov (Kinatsila: Jacob). Dayon ang ika-upat nga libro o basahon mao ang Bemidbar (Inebreyo: בַּמִּדְבָּר, "Mga Numero"). Og ang Ikalimang sulat ni Moshe mao ang Devarim (Inebreyo: דְּבָרִים, "Dyuteronomyo").

Tan-awa usab

  • Nevi’im, ang ikaduhang dibisyon sa Tanakh
  • Ketuvim, ang ikatulong dibisyon sa Tanakh

Mga reperensya

  1. Genesis tells us we have a duty to protect the planet. Jonathan Sacks.
  2. Kini makit-an usab sa haggada, nga gibasa kada Pesaẖ. Kini gikwento ang istorya sa eksodo sa Israyel gikan sa Ehipto.Galeriya sa hulagway