2010

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya

2010 (MMX) maoy usa ka komun nga tuig nga nagsugod sa Biyernes. Sa kalendaryong Gregoryano, kini ang ika-2010 nga tuig sa Common Era o ang gitawag nga Anno Domini; ang ika-10 nga tuig sa ikatulong milenyo ug sa siglo 21; ug ang una sa dekada 2010.

Ang United Nations midesignar sa tuig isip Tuig Internasyonal sa Biyodibersidad ug Tuig Internasyonal sa mga Batan-on.