2011

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya

2011 (MMXI) mao ang tuig sa kasamtangan, usa ka komun nga tuig nga gisugdan sa Sabado. Sa kalendaryong Gregoryano kini ang ika-2011 nga tuig; ang ika-11 nga tuig sa ikatulong milenyo ug sa siglo 21; ug ang ikaduha sa 2010s.

Ang Hiniusang mga Nasod midesignar aning tuiga isip Tuig Internasyonal sa Kalasangan ug Tuig Internasyonal sa Kemika.