Tropikal nga klima

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Locations where tropical climates occur, with subtypes listed, abbreviations in the Köppen climate classification in parentheses, and the equator highlighted:
  Tropical savanna climate (Dry summer: As, dry winter: Aw).

Ang klima sa tropiko mao ang una sa lima ka dakong grupo sa klima sa Köppen nga klasipikasyon sa klima nga giila sa letrang A. . Fdd Ang mga klima sa tropiko gihubi sa usa ka binulan nga average nga temperatura nga 18 °C (64.4 °F) o mas taas sa pinakabugnaw nga bulan, ug adunay init nga temperatura sa tibuok tuig. Ang tinuig nga ulan sagad abunna sa tropikal nga mga klima, ug nagpakita sa usa ka seasonal nga ritmo apa mahimong adunay seasonal nga pagkauga sa lain-laing ang-ang. Sa kasagara adunay duha lamang ka mga panahon sa tropikal nga mga klima, usa ka ting-ulan (ulan/monsoon) nga panaho ug usa ka ting-init. Ang tinuig nga sakup sa temperaturamga sa tropikal nga klima kasagaran gamay ra kaayo. Kusogn ang kahaya sa adlaw niining mga klima.

Adunay tulo ka batakang matang sa tropikal nga klima sulo sa tropikal nga klima nga grupo: tropikal nga rainforest nga klima (Af), tropikal nga monsoon nga klima (Am) ug tropikal nga basa ug uga nga klima o tropikal nga savannah,Aw alang sa uga nna tingtugnaw, ug Sama sa uga nga ting-init, nga Giklasipikar ug gilain pinaagi sa pag-ulan ug ang lebel sa pag-ulan sa labing uga nga bula sa mga rehiyon.