Wikipedia:Talaan sa mga tawo

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya

Kini ang talaan sa mga tawo nga may mga entrada dinhi sa Wikipedya. Ang mga ngalan gipasunod base sa alpabeto; ang apelyido ang unang gikonsidera.

Ang katuyoan niining maong pundok sa mga panid mao ang daling pagdumdom sa mga entrada sa Wikipedya kabahin sa usa ka personahe. Kining maong katuyoan ang naggiya sa organisasyon sa mga panid.

Bantayi nga ang Sinugboanong mga bersiyon sa mga ngalan ang gigamit sa pagpasunod, ug dili ang ilang tingali mas popular nga Iningles nga bersiyon.

Aron madumdom ang entrada sa usa ka tawo, adto sa panid nga naglakip sa iyang apelyido.

Ang pagpasunod ning maong talaan[usba ang wikitext]

Sa pagpasunod ning maong talaan, gikonsidera ang mga komplikasyon nga repleksiyon sa nagkadaiyang paagi sa pagsulat sa ngalan, labi na sa mga ngalan nga naggikan sa ubang mga kultura ug mga panahon sa kasaysayan.

Ang mayoriya sa mga nalista dinhi giunhan ug gisundan sa mga tawo nga samag apelyido kanila, o sa mga tawo nga may apelyidong haduol sa iyang apelyido kon pasunoron pinasubay sa alpabeto.

Ang mga tawo nga naglakip sa "sa" sa ilang ngalan (pananglitan, "Felipe II sa Espanya") natala duol sa mga tawo nga sama kanilag unang ngalan (busa "Felipe I sa Espanya", "Felipe II sa Espanya", "Felipe III sa Espanya"). Sila didto usab ibutang kuyog sa mga tawo kansang apelyido sama sa unang ngalan.

Ang mga letra nga haduol sa usa sa 26 ka letra sa alpetong Sinugboanon (pananglitan 'Ä') giisip nga sama sa letra nga sila kapareha (niining kasoha, 'A'). Ang mga letrang 'ð' ug 'þ' giisip nga "th". Ang mga ngalan nga naglakip ning maong mga letra mahimong itala ginamit ang langyawng letra, ginamit ang kaparehang letra sa Sinugboanon, o sa duha ka panitik.

Istruktura ning maong mga panid[usba ang wikitext]

Gikan niining maong panid ("Talaan sa mga tawo"), may mga subpages alang sa matag letra sa alpabeto ("Talaan sa mga tawo/A", "Talaan sa mga tawo/B", ubp.). Ang maong mga subpages nagtala sa aktuwal nga mga panid nga nagtala sa mga ngalan. Pananglitan, ang Talaan sa mga tawo/A nagtala sa Talaan sa mga tawo/Aa. Ang panid nga "Talaan sa mga tawo/Aa" maoy aktuwal nga nagtala sa mga ngalang "Aa, Abraham Jacob van der", "Aa, Petrus van der", "Aa, Philips van der", ubp.

may template usab sa matag letra sa alpabeto ("talaan-sa-mga-tawo-a", "talaan-sa-mga-tawo-b", ubp.). Ang maong mga template ilakip sa tanang panid ubos sa usa ka letra sa alpabeto: ang "Talaan sa mga tawo/Aa" maglakip sa "talaan-sa-mga-tawo-a", ang "Talaan sa mga tawo/Ba" maglakip sa "talaan-sa-mga-tawo-b", ubp. Ang sulod sa maong mga template mga link ngadto sa mga subpages.

Desinyo sa mga talaan[usba ang wikitext]

Ang matag subpage nga talaan sa ngalan kinahanglang imentinar sa usa ka gitas-ong husto lang: dili sad kaayo mubo, apan dili usab kaayo taas. Ang katuyoang daling pagdumdom sa entrada kinahanglang maoy angayng kanunayng hunahunaon ni bisan kinsa nga buot mousab sa mga subpage.

Ang gidaghanon sa mga tawo nga matala sa usa ka subpage kinahanglang dili mokubos sa 40 apan dili usab molapas sa 60. Ang matag napulo ka ngalan kinahanglang ipundok ug ibutang sa usa ka seksiyon; ang titulo sa seksiyon mao ang unang ngalan sa napulo.

Kon nagpuno o nagkuha ka og usa o duha ka ngalan lang, mahimong dili mo kaayo bantayan nga ang matag seksiyon magpabiling may napulo ka ngalan. Apan kon may nakit-an kang panid nga angayan na gayong usbon, palihog tagai kinig oras.

Kon ang usa ka panid molapas na sa 60 ka ngalan, bahina kini sa duha. Hinumdomi nga ang ubos nga tunga gayod ang angay nimong ibalhin og panid; ipabilin ang ibabaw nga tunga.

Nganli niining paagiha ang bag-ong panid:

  1. Ipha kon pila ka letra ang titulo sa subpage diin gikan ang ibalhin mong teksto. Pananglitan gikan sa "Talaan sa mga tawo/Aa", busa duha ka letra ang titulo sa subpage (ang titulo sa subpage "Aa", dili "Talaan sa mga tawo/Aa": ang naulahing porma nagpasabot lang nga ang "Aa" subpage sa "Talaan sa mga tawo").
  2. Tan-awa ang apelyido sa unang ngalan sa bag-ong panid. Pananglitan, "Aaron".
  3. Pag-ihap og samang gidaghanon sa letra nga imong naihap sa (1) gikan sa apelyido sa unang ngalan sa bag-ong panid. Sa atong pananglitan, ang titulo sa subpage may duha ka letra, ug ang unang duha ka letra sa "Aaron" mao ang "Aa".
  4. Kon managsama ang resulta nga imong nakuha sa (3), pun-i og usa ka letra gikan sa apelyido sa unang ngalan sa bag-ong panid. Kini ang bag-ong titulo sa panid. (Sa atong pananglitan, "Aar".)

Pagpuno og ngalan[usba ang wikitext]

Kon magpuno ka og ngalan, pangitaa ang labing ulahing panid (sumala sa alpabeto) diin ang apelyido sa unang natalang ngalan nag-una sa alpabeto tandi sa apelyido sa imong gipuno. Pananglitan, buot mong ipuno si Johannes Aavik (usa ka linggwistang Estonian). Pananglitan may duha ka panid kansang mga apelyido nga nag-una sa talaan nag-una sa alpabeto sa imong kinahanglang ipuno: "Talaan sa mga tawo/Aa" (ang nag-una si Abraham Jacob van der Aa, usa ka magsusulat nga Dutch) ug "Talaan sa mga tawo/Aar" (ang nag-una si Aaron of Lincoln, usa ka bangkero sa Inglatera). Tinuod nga mas parehong nag-una kining duha ka apelyido ikompara sa "Aavik", apan tungod kay naulahi ang "Talaan sa mga tawo/Aar" kay sa "Talaan sa mga tawo/Aa", kini maoy angay mong butangan sa imong ipuno.

Mahimo mong ipuno ang ngalan sa usa ka tawo bisan kon wala pa masulat ang iyang artikulo, apan among gipaabot nga imo kining sulaton. Kon ang buot mo mao ang paghangyo sa usa ka artikulo kabahin sa usa ka tawo, adto sa Wikipedia:Mga gihangyong artikulo.

Sa pagpuno mo sa ngalan, ayaw kalimot paglakip ning batakang mga impormasyon: ngalan (siyempre), tuig nga natawhan (kon imong nahibaw-an), tuig nga namatyan (kon imong nahibaw-an), nasyonalidad o pundok sa katawhan diin siya mahisakop (Pilipino, Sugboanon, Muslim) ug ang iyang trabaho o ang natad diin siya nahimong ilado (magsusulat, kritiko). Kinahanglang ang ngalan maglakip gayod bisan sa ulahing duha ka impormasyon lang.

Ang mga tuig natawhan/namatyan nga ibutang mo sa talaan dili angayng himoag link ngadto sa panid sa maong tuig (ayaw butangi og [[ ug ]] ang taliwala sa tuig.