Wikipedia:Talaan sa mga artikulo nga angayng anaa sa matag Wikipedya

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya

Kining maong talaan sa mga batakang artikulo nga angay malakip sa Sinugboanong Wikipedya usa ka giya kun tabang alang sa kalamboan sa atong Wikipedya. Wala magpasabot nga abi kay wala dinhi malista ang usa ka artikulo wala na kini kinahanglana. Hinuon kining maong talaan gituyo aron paggiya sa mga editor ug magsusulat sa Sinugboanong Wikipedya unsa ang mga artikulo nga angayng unahon sa pagtagad aron makit-an sa kadaghanan nga mapuslanon ang atong proyekto.

Unsaon paggamit kining maong talaan[edit source]

 • Kon may makit-an kang artikulo nga wala pa mabuhat apan nalista dinhi (magpula ang link), ug may interes ka sa pagsulat sa maong artikulo, sulata dayon kini.
 • Kon may buot kang ipuno dinhi, ipuno gilayon.

Bayograpiya[edit source]

Mga musiko[edit source]

 1. Johann Sebastian Bach (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Ludwig van Beethoven (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Wolfgang Amadeus Mozart (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Richard Wagner (Iningles: artikulo | wikiteks)

Mga explorer[edit source]

 1. Roald Amundsen (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Jacques Cartier (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Cristobal Colon (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. James Cook (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Hernan Cortes (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Francis Drake (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Leif Ericsson (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Vasco da Gama (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Edmund Hilary (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. Fernando de Magallanes (Iningles: artikulo | wikiteks)
 11. Marco Polo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 12. Zheng He (Iningles: artikulo | wikiteks)

Mga imbentor ug mga siyentista[edit source]

 1. Archimedes (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Carl Benz (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Nicolaus Copernicus (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Marie Curie (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Charles Darwin (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Albert Einstein (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Thomas Alva Edison (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Enrico Fermi (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Richard Feynman (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. Henry Ford (Iningles: artikulo | wikiteks)
 11. Sigmund Freud (Iningles: artikulo | wikiteks)
 12. Galileo Galilei (Iningles: artikulo | wikiteks)
 13. Johann Gutenberg (Iningles: artikulo | wikiteks)
 14. Edward Jenner (Iningles: artikulo | wikiteks)
 15. Johannes Kepler (Iningles: artikulo | wikiteks)
 16. John Maynard Keynes (Iningles: artikulo | wikiteks)
 17. Carolus Linnaeus (Iningles: artikulo | wikiteks)
 18. Isaac Newton (Iningles: artikulo | wikiteks)
 19. Leonardo Da Vinci (Iningles: artikulo | wikiteks)
 20. The Wright Brothers (Iningles: artikulo | wikiteks)
 21. Buckminster Fuller (Iningles: artikulo | wikiteks)
 22. Ole Christensen Roemer (Iningles: artikulo | wikiteks)
 23. Tycho Brahe (Iningles: artikulo | wikiteks)
 24. Hans Christian Oersted (Iningles: artikulo | wikiteks)
 25. Niels Bohr (Iningles: artikulo | wikiteks)
 26. Alexander Graham Bell (Iningles: artikulo | wikiteks)
 27. Ernest Rutherford (Iningles: artikulo | wikiteks)
 28. Nikola Tesla (Iningles: artikulo | wikiteks)

Mga matematiko[edit source]

 1. Leonhard Euler (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Jean Baptiste Joseph Fourier (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Karl Friedrich Gauss (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Kurt Gödel (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. David Hilbert (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Pierre-Simon Laplace (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Gottfried Leibniz (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Georg Friedrich Bernhard Riemann (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Thales (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi (Iningles: artikulo | wikiteks)

Mga magsusulat ug gumagapan[edit source]

 1. Aristotle (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Averroes (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Augustinus (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Matsuo Basho (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Dante Alighieri (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Rene Descartes (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Fyodor Dostoevsky (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Johann Wolfgang von Goethe (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Herodotus (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. Hippocrates (Iningles: artikulo | wikiteks)
 11. Homer (Iningles: artikulo | wikiteks)
 12. Immanuel Kant (Iningles: artikulo | wikiteks)
 13. Lao Tzu (Iningles: artikulo | wikiteks)
 14. Li Po (Iningles: artikulo | wikiteks)
 15. Martin Luther (Iningles: artikulo | wikiteks)
 16. Martin Luther King, Jr. (Iningles: artikulo | wikiteks)
 17. Karl Marx (Iningles: artikulo | wikiteks)
 18. Murasaki Shikibu (Iningles: artikulo | wikiteks)
 19. Nagarguna (Iningles: artikulo | wikiteks)
 20. Friedrich Nietzsche (Iningles: artikulo | wikiteks)
 21. Plato (Iningles: artikulo | wikiteks)
 22. Pythagoras (Iningles: artikulo | wikiteks)
 23. Jean-Jacques Rousseau (Iningles: artikulo | wikiteks)
 24. Bertrand Russell (Iningles: artikulo | wikiteks)
 25. William Shakespeare (Iningles: artikulo | wikiteks)
 26. Adam Smith (Iningles: artikulo | wikiteks)
 27. Socrates (Iningles: artikulo | wikiteks)
 28. Sun Tzu (Iningles: artikulo | wikiteks)
 29. Tu Fu (Iningles: artikulo | wikiteks)
 30. Thomas Aquinas (Iningles: artikulo | wikiteks)
 31. Virgil (Iningles: artikulo | wikiteks)
 32. Mary Wollstonecraft (Iningles: artikulo | wikiteks)
 33. Zeami (Iningles: artikulo | wikiteks)
 34. Confucius (Iningles: artikulo | wikiteks)
 35. Sima Qian (Iningles: artikulo | wikiteks)

Mga pintor[edit source]

 1. Michelangelo Buonarroti (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Paul Cézanne (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Vincent van Gogh (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Katsushika Hokusai (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Claude Monet (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Pablo Picasso (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Jackson Pollock (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Nicolas Poussin (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Rembrandt van Rijn (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. Auguste Rodin (Iningles: artikulo | wikiteks)
 11. Rafael Sancho (Iningles: artikulo | wikiteks)
 12. Andy Warhol (Iningles: artikulo | wikiteks)

Mga kanhi politiko ug mga pamuno[edit source]

 1. Akbar the Great (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Alexander the Great (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Yasser Arafat (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Kemal Atatürk (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Cæsar Augustus (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Otto von Bismarck (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Simón Bolívar (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Charlemange (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Winston Churchill (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. Cleopatra (Iningles: artikulo | wikiteks)
 11. Constantine the Great (Iningles: artikulo | wikiteks)
 12. Franz Ferdinand (Iningles: artikulo | wikiteks)
 13. Mohandas Gandhi (Iningles: artikulo | wikiteks)
 14. Charles de Gaulle (Iningles: artikulo | wikiteks)
 15. Genghis Khan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 16. Che Guevara (Iningles: artikulo | wikiteks)
 17. Hammurabi (Iningles: artikulo | wikiteks)
 18. Hannibal (Iningles: artikulo | wikiteks)
 19. Hirohito, Emperador sa Hapon (Iningles: artikulo | wikiteks)
 20. Adolf Hitler (Iningles: artikulo | wikiteks)
 21. Thomas Jefferson (Iningles: artikulo | wikiteks)
 22. Julius Caesar (Iningles: artikulo | wikiteks)
 23. Lenin (Iningles: artikulo | wikiteks)
 24. Abraham Lincoln (Iningles: artikulo | wikiteks)
 25. Napoléon Bonaparte (Iningles: artikulo | wikiteks)
 26. Nelson Mandela (Iningles: artikulo | wikiteks)
 27. Mao Tse-tung (Iningles: artikulo | wikiteks)
 28. Benito Mussolini (Iningles: artikulo | wikiteks)
 29. Napoleon I (Iningles: artikulo | wikiteks)
 30. Kwame Nkrumah (Iningles: artikulo | wikiteks)
 31. Peter the Great (sa Rusya) (Iningles: artikulo | wikiteks)
 32. Pol Pot (Iningles: artikulo | wikiteks)
 33. Franklin Delano Roosevelt (Iningles: artikulo | wikiteks)
 34. Saladin (Iningles: artikulo | wikiteks)
 35. Shaka Zulu (Iningles: artikulo | wikiteks)
 36. Sitting Bull (Iningles: artikulo | wikiteks)
 37. Josef Stalin (Iningles: artikulo | wikiteks)
 38. Tamerlane (Iningles: artikulo | wikiteks)
 39. Leo Trotsky (Iningles: artikulo | wikiteks)
 40. Harry Truman (Iningles: artikulo | wikiteks)
 41. Queen Victoria (UK) (Iningles: artikulo | wikiteks)
 42. George Washington (Iningles: artikulo | wikiteks)
 43. Emperor Wilhelm II (Alemanya) (Iningles: artikulo | wikiteks)
 44. Qin Shihuang (Iningles: artikulo | wikiteks)
 45. Hastings Kamuzu Banda (Iningles: artikulo | wikiteks)

Mga politiko ug pamuno sa modernong panahon[edit source]

 1. Kofi Annan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Pope Benedict XVI (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Silvio Berlusconi (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Tony Blair (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. George W. Bush (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Fidel Castro (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Jacques Chirac (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Nelson Mandela (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Vladimir Putin (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. Gerhard Schröder (Iningles: artikulo | wikiteks)
 11. Queen Elizabeth II (UK) (Iningles: artikulo | wikiteks)
 12. Lee Kuan Yew (Iningles: artikulo | wikiteks)
 13. Mahatir Bin Muhammad (Iningles: artikulo | wikiteks)

Mga babaye sa kasaysayan[edit source]

 1. Cleopatra (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Hildegard von Bingen (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Indira Gandhi (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Gro Harlem Brundtland (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Nefertiti (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Catherine the Great (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Queen Elizabeth I (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Queen Victoria (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Queen Liliuokalani (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. Kaahumanu (Iningles: artikulo | wikiteks)
 11. Joan of Arc (Iningles: artikulo | wikiteks)
 12. Rachel Carson (Iningles: artikulo | wikiteks)
 13. Marie Curie (Iningles: artikulo | wikiteks)
 14. Amelia Earhart (Iningles: artikulo | wikiteks)
 15. Mary Harris (Mother Jones) (Iningles: artikulo | wikiteks)
 16. Rosa Luxemburg (Iningles: artikulo | wikiteks)
 17. Golda Meir (Iningles: artikulo | wikiteks)
 18. Florence Nightingale (Iningles: artikulo | wikiteks)
 19. Rosa Parks (Iningles: artikulo | wikiteks)
 20. Cixi (Iningles: artikulo | wikiteks)
 21. Eva Peron (Iningles: artikulo | wikiteks)
 22. Sappho (Iningles: artikulo | wikiteks)
 23. Mary Wollstonecraft (Iningles: artikulo | wikiteks)

Kompyuter ug Internet[edit source]

 1. Tim Berners-Lee (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Bill Gates (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Steve Jobs (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Donald Knuth (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Richard Stallman (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Alan Turing (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Linus Torvalds (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Dennis Ritchie (Iningles: artikulo | wikiteks)

Mga terorista[edit source]

 1. Gavrilo Princip (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Osama bin Laden (Iningles: artikulo | wikiteks)

Mga nasod, pamalaod, ug politika[edit source]

 1. Usa ka tudling-pulong sa matag nasod ning maong talaan (203 ka artikulo): en:List of countries
 2. Pagsangyaw sa mga Komunista (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Batakang Balaod (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Deklarasyon sa mga Katungod sa Tawo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Balaod (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Magna Carta (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Leviathan (Iningles: artikulo | wikiteks)

Adlaw-adlawng panginabuhi[edit source]

 1. Agrikultura (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Pan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Keso (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Tsokolate (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Gapas (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Dugos (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Prutas (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Mansanas (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Saging (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. Ubas (Iningles: artikulo | wikiteks)
 11. Lemon (Iningles: artikulo | wikiteks)
 12. Orange (Iningles: artikulo | wikiteks)
 13. Maize (Iningles: artikulo | wikiteks)
 14. Patatas (Iningles: artikulo | wikiteks)
 15. Humay (Iningles: artikulo | wikiteks)
 16. Kamay (Iningles: artikulo | wikiteks)
 17. Tabako (Iningles: artikulo | wikiteks)
 18. Utanon (Iningles: artikulo | wikiteks)

Mga ilimnon[edit source]

 1. Alkohol (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Beer (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Bino (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Kola (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Kape (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Tubig (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Gatas (Iningles: artikulo | wikiteks)

Heyograpiya[edit source]

 1. Siyensiya sa kalibotan (Iningles: artikulo | wikiteks)

Mga kontinente[edit source]

 1. Aprika (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Antartika (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Asya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Uropa (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Amihanang Amerika (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Oseanya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Habagatang Amerika (Iningles: artikulo | wikiteks)

Ubang rehiyon[edit source]

 1. Latin America (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Tunga-tungang Sidlakan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Oceania (Iningles: artikulo | wikiteks)

Mga dagkong dakbayan[edit source]

 1. Athens (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Bangkok (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Beijing (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Berlin (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Bombay (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Brussels (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Cairo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Dakbayan sa Sugbo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Hong Kong (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. Istanbul (Iningles: artikulo | wikiteks)
 11. Jakarta (Iningles: artikulo | wikiteks)
 12. Jerusalem (Iningles: artikulo | wikiteks)
 13. London (Iningles: artikulo | wikiteks)
 14. Manila (Iningles: artikulo | wikiteks)
 15. Madrid (Iningles: artikulo | wikiteks)
 16. Mecca (Iningles: artikulo | wikiteks)
 17. Dakbayan sa Mehiko (Iningles: artikulo | wikiteks)
 18. Moscow (Iningles: artikulo | wikiteks)
 19. Nairobi (Iningles: artikulo | wikiteks)
 20. Dakbayan sa New York (Iningles: artikulo | wikiteks)
 21. New Delhi (Iningles: artikulo | wikiteks)
 22. Paris (Iningles: artikulo | wikiteks)
 23. Rio de Janiero (Iningles: artikulo | wikiteks)
 24. Roma (Iningles: artikulo | wikiteks)
 25. Shanghai (Iningles: artikulo | wikiteks)
 26. Singapore (Iningles: artikulo | wikiteks)
 27. St. Petersburg (Iningles: artikulo | wikiteks)
 28. Sydney (Iningles: artikulo | wikiteks)
 29. Tokyo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 30. Toronto (Iningles: artikulo | wikiteks)
 31. Vienna (Iningles: artikulo | wikiteks)
 32. Warsaw (Iningles: artikulo | wikiteks)
 33. Washington, D.C. (Iningles: artikulo | wikiteks)

Mga kuwarta[edit source]

 1. Dolyar (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. British Pound (Sterling) (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Euro (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Yen (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Renminbi (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Rupee (Iningles: artikulo | wikiteks)

Uban pang konsepto heyograpikal[edit source]

 1. Kapital (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Dakbayan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Kontinente (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Disyerto (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Kadagatan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Kalasangan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Sapa (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Dagat (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Bulkan (Iningles: artikulo | wikiteks)

Mga heyograpikal nga lugar, ubp.[edit source]

 1. Kadagatang Arktiko (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Kadagatang Atlantiko (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Dagat Baltiko (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Dagat Itom (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Kadagatang Indyan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Dagat Mediteranyo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Kadagatang Pasipiko (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Kanal sa Panama (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Kanal sa Suez (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. Alpes (Iningles: artikulo | wikiteks)
 11. Sapang Amazon (Iningles: artikulo | wikiteks)
 12. Andes (Iningles: artikulo | wikiteks)
 13. Dagat Aral (Iningles: artikulo | wikiteks)
 14. Dagat Caspiano (Iningles: artikulo | wikiteks)
 15. Dagat Patay (Iningles: artikulo | wikiteks)
 16. Great Lakes (Iningles: artikulo | wikiteks)
 17. Great Rift Valley (Iningles: artikulo | wikiteks)
 18. Himalayas (Iningles: artikulo | wikiteks)
 19. Kilimanjaro (Iningles: artikulo | wikiteks)
 20. Sapang Mississippi (Iningles: artikulo | wikiteks)
 21. Bukid Everest (Iningles: artikulo | wikiteks)
 22. Busay sa Niagara (Iningles: artikulo | wikiteks)
 23. Sapang Nilo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 24. Rocky Mountains (Iningles: artikulo | wikiteks)
 25. Disyerto sa Sahara (Iningles: artikulo | wikiteks)
 26. Danaw sa Baikal (Iningles: artikulo | wikiteks)
 27. Danaw sa Tanganyika (Iningles: artikulo | wikiteks)
 28. Danaw sa Titicaca (Iningles: artikulo | wikiteks)
 29. Danaw sa Victoria (Iningles: artikulo | wikiteks)

Kasaysayan[edit source]

Dili mokubos lima ka tudling-pulong ning mosunod

 1. Arkeyolohiya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Panahon sa Bato (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Panahon sa Bronse (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Sumer (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Ehipto sa Kanhiay (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Panahon sa Puthaw (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Klasikong Gresya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Imperya sa Roma (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Empiryong Bizantino (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. Empiryong Seljuk (Iningles: artikulo | wikiteks)
 11. Tunga-tungang Panahon (Iningles: artikulo | wikiteks)
 12. Sagradong Empiryo sa Roma (Iningles: artikulo | wikiteks)
 13. Vikings (Iningles: artikulo | wikiteks)
 14. Krusada (Iningles: artikulo | wikiteks)
 15. Ang Dakong Panagbulag (Iningles: artikulo | wikiteks)
 16. Empiryong Ottoman (Iningles: artikulo | wikiteks)
 17. Renaissance (Iningles: artikulo | wikiteks)
 18. Repormasyon (Iningles: artikulo | wikiteks)
 19. Pagkadiskobre sa Amerika (Iningles: artikulo | wikiteks)
 20. Inkuwesisyong Katsila (Iningles: artikulo | wikiteks)
 21. Gubat nga Sibil sa Inglatera (Iningles: artikulo | wikiteks)
 22. Empiryong Britanya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 23. Pagpanaop (Iningles: artikulo | wikiteks)
 24. Enlightenment (Iningles: artikulo | wikiteks)
 25. Rebolusyong Pranses (Iningles: artikulo | wikiteks)
 26. Rebolusyong Industriyal (Iningles: artikulo | wikiteks)
 27. Gubat Sibil sa Amerika (Iningles: artikulo | wikiteks)
 28. Gubat Franco-Prusyan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 29. Pagkahiusa sa Alemanya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 30. Pagbahin-bahin sa Aprika (Iningles: artikulo | wikiteks)
 31. Paghibalik sa Meiji (Iningles: artikulo | wikiteks)
 32. Unang Gubat Kalibotanon (Iningles: artikulo | wikiteks)
 33. Rebolusyong Ruso (Iningles: artikulo | wikiteks)
 34. Gubat Sibil sa Rusya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 35. Unyon Sobyet (Iningles: artikulo | wikiteks)
 36. Gubat Sibil sa Espanya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 37. Ikaduhang Gubat Kalibotanon (Iningles: artikulo | wikiteks)
 38. Holocaust (Iningles: artikulo | wikiteks)
 39. Gubat sa Koreya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 40. Bugnaw nga Gubat (Iningles: artikulo | wikiteks)
 41. Gubat sa Afghanistan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 42. Pag-adto sa kawanangan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 43. Gubat sa Vietnam (Iningles: artikulo | wikiteks)
 44. Apartheid (Iningles: artikulo | wikiteks)
 45. Gubat sa Golpo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 46. Dinastiyang Han (Iningles: artikulo | wikiteks)
 47. Dinastiyang Tang (Iningles: artikulo | wikiteks)
 48. Dinastiyang Sung (Iningles: artikulo | wikiteks)
 49. Dinastiyang Yuan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 50. Dinastiyang Qing (Iningles: artikulo | wikiteks)
 51. Dinastiyang Ming (Iningles: artikulo | wikiteks)

Politika[edit source]

 1. Anarkismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Anarkiya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Kapitalismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Komunismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Demokrasya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Diktadorya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Pasismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Peminismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Relihiyosong pundamentalismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. Globalisasyon (Iningles: artikulo | wikiteks)
 11. Imperyalismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 12. Liberalismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 13. Monarkiya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 14. Nasyonalismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 15. Rasismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 16. Republika (Iningles: artikulo | wikiteks)
 17. Sosyalismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 18. Pagbahin-bahin sa gahom (Iningles: artikulo | wikiteks)
 19. Hudikatura (Iningles: artikulo | wikiteks)
 20. Lehislatura (Iningles: artikulo | wikiteks)
 21. Ehekutibo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 22. Partido politikal (Iningles: artikulo | wikiteks)
 23. Teyokrasiya (Iningles: artikulo | wikiteks)

Human issues[edit source]

 1. Aborsiyon (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Pagkontrol sa pagpanganak (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Capital punishment (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Pagkabayot (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Tawhanong katungod (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Sexism (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Pagpanaop (Iningles: artikulo | wikiteks)

Internasyonal[edit source]

 1. ASEAN (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Ligang Arabo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Anti-globalisasyon (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Diplomasya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Unyon sa Uropa (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Kagawasan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Globalisasyon (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. IMF (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. NATO (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. Premyong Nobel (Iningles: artikulo | wikiteks)
 11. Olimpyada (Iningles: artikulo | wikiteks)
 12. OPEC (Iningles: artikulo | wikiteks)
 13. Pulang Krus (Iningles: artikulo | wikiteks)
 14. Red Crescent (Iningles: artikulo | wikiteks)
 15. Red Star of David (Iningles: artikulo | wikiteks)
 16. Hiniusang mga Nasod (Iningles: artikulo | wikiteks)
 17. WHO (Iningles: artikulo | wikiteks)
 18. UNICEF (Iningles: artikulo | wikiteks)
 19. UNESCO (Iningles: artikulo | wikiteks)
 20. World Bank (Iningles: artikulo | wikiteks)

Tinuohan[edit source]

Bisan lima lang ka tudling-pulong nga introduksiyon ning mosunod:

 1. Relihiyon (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Baha'i (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Ang Báb (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Bahá'u'lláh (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Budismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Gautama Buddha (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Kristiyanismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Hesukristo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Papa (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. Simbahan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 11. Protestantismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 12. Kompusyanismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 13. Confucio (Iningles: artikulo | wikiteks)
 14. Diyos (Iningles: artikulo | wikiteks)
 15. Indwismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 16. Brahma (Iningles: artikulo | wikiteks)
 17. Vishnu (Iningles: artikulo | wikiteks)
 18. Siva (Iningles: artikulo | wikiteks)
 19. Islam (Iningles: artikulo | wikiteks)
 20. Ali (Iningles: artikulo | wikiteks)
 21. Muhammad (Iningles: artikulo | wikiteks)
 22. Moske (Iningles: artikulo | wikiteks)
 23. Omar (Iningles: artikulo | wikiteks)
 24. Meca (Iningles: artikulo | wikiteks)
 25. Hayinismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 26. Hudayismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 27. Moises (Iningles: artikulo | wikiteks)
 28. Sinagoga (Iningles: artikulo | wikiteks)
 29. Herusalem (Iningles: artikulo | wikiteks)
 30. Israel (Iningles: artikulo | wikiteks)
 31. Mitolohiya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 32. Mitolohiyang Griyego (Iningles: artikulo | wikiteks)
 33. Shinto (Iningles: artikulo | wikiteks)
 34. Sikhismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 35. Nanak (Iningles: artikulo | wikiteks)
 36. Mga espiritu (Iningles: artikulo | wikiteks)
 37. Tao-ismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 38. Voodoo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 39. Soroastrismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 40. Soroastro (Iningles: artikulo | wikiteks)
 41. Agnostisismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 42. Ateyismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 43. Umanismo (Iningles: artikulo | wikiteks)

Popular nga budaya[edit source]

 1. Telebisyon (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Radyo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Pelikula (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Sugal (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Katitikan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Sayaw (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Arte (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Musika (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Komiks (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. The Beatles (Iningles: artikulo | wikiteks)
 11. Dula (Iningles: artikulo | wikiteks)
 12. Ahedres (Iningles: artikulo | wikiteks)
 13. Go (Iningles: artikulo | wikiteks)
 14. Mancala (Iningles: artikulo | wikiteks)
 15. Dama (Iningles: artikulo | wikiteks)
 16. Backgammon (Iningles: artikulo | wikiteks)
 17. Baraha (Iningles: artikulo | wikiteks)
 18. Dice (Iningles: artikulo | wikiteks)

Siyensiya[edit source]

Dili mokubos sa lima ka tudling-pulong sa mayor nga mga sanga.

Pisika[edit source]

 1. Pisika (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Kainit (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Elektrisidad (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Magnetismo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Kabutaran (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Gibug-aton (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Puwersa (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Panahon (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Gitas-on (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. Gikusgon (Iningles: artikulo | wikiteks)
 11. Akselerasyon (Iningles: artikulo | wikiteks)
 12. Atomo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 13. Elektron (Iningles: artikulo | wikiteks)
 14. Proton (Iningles: artikulo | wikiteks)
 15. Neyutron (Iningles: artikulo | wikiteks)
 16. Poton (Iningles: artikulo | wikiteks)
 17. Mga balaod ni Newton alang sa paglihok (Iningles: artikulo | wikiteks)
 18. Termodinamika (Iningles: artikulo | wikiteks)
 19. Teyorya sa atomo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 20. Pisika sa partikulo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 21. Teyorya sa relatibidad (Iningles: artikulo | wikiteks)
 22. Teyorya sa kuwantum (Iningles: artikulo | wikiteks)

Kimika[edit source]

 1. Kimika (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Elementong kimikal (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Reaksiyong kimikal (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Molekulo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Asido (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Alkali (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. pH (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Alasinon (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Kompuysto (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. Kimika organiko (Iningles: artikulo | wikiteks)
 11. Siyensiya sa Materyales (Iningles: artikulo

Biyolohiya[edit source]

 1. Biyolohiya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Bakterya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Archaea (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Protist (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Punggus (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Tanom (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Kahoy (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Bulak (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Mananap (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. Langgam (Iningles: artikulo | wikiteks)
 11. Isda (Iningles: artikulo | wikiteks)
 12. Kabayo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 13. Sapat (Iningles: artikulo | wikiteks)
 14. Mamalya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 15. Reptilya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 16. Bitin (Iningles: artikulo | wikiteks)
 17. Elepante (Iningles: artikulo | wikiteks)
 18. Kamel (Iningles: artikulo | wikiteks)
 19. Mga baka (Iningles: artikulo | wikiteks)
 20. Karnero (Iningles: artikulo | wikiteks)
 21. Iro (Iningles: artikulo | wikiteks)
 22. Iring (Iningles: artikulo | wikiteks)
 23. Liyon (Iningles: artikulo | wikiteks)
 24. Agila (Iningles: artikulo | wikiteks)
 25. Oso (Iningles: artikulo | wikiteks)
 26. Dragon (Iningles: artikulo | wikiteks)

Heyolohiya, Ekolohiya ug Astronomiya[edit source]

 1. Heyolohiya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Ekolohiya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Astronomiya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Sistemang Solar (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Adlaw (astronomiya) (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Kalibotan (planeta) (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Bulan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Mercury (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Venus (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. Mars (Iningles: artikulo | wikiteks)
 11. Jupiter (Iningles: artikulo | wikiteks)
 12. Saturn (Iningles: artikulo | wikiteks)
 13. Uranus (Iningles: artikulo | wikiteks)
 14. Neptune (Iningles: artikulo | wikiteks)
 15. Pluto (Iningles: artikulo | wikiteks)
 16. Galaksiya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 17. Milky Way (Iningles: artikulo | wikiteks)
 18. Big Bang (Iningles: artikulo | wikiteks)
 19. Mineral (Iningles: artikulo | wikiteks)
 20. Asin (Iningles: artikulo | wikiteks)
 21. Dyamante (Iningles: artikulo | wikiteks)
 22. Tsok (Iningles: artikulo | wikiteks)
 23. Granite (Iningles: artikulo | wikiteks)
 24. Flint (Iningles: artikulo | wikiteks)
 25. Sandstone (Iningles: artikulo | wikiteks)
 26. Quartz (Iningles: artikulo | wikiteks)
 27. Puthaw (Iningles: artikulo | wikiteks)
 28. Bulawan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 29. Tumbaga (Iningles: artikulo | wikiteks)
 30. Puthaw (Iningles: artikulo | wikiteks)
 31. Copper (Iningles: artikulo | wikiteks)
 32. Zinc (Iningles: artikulo | wikiteks)
 33. Tin (Iningles: artikulo | wikiteks)
 34. Aluminum (Iningles: artikulo | wikiteks)
 35. Lana (Iningles: artikulo | wikiteks)
 36. Meteyorolohiya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 37. Ulan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 38. Panganod (Iningles: artikulo | wikiteks)
 39. Niyebe (Iningles: artikulo | wikiteks)
 40. Hail (Iningles: artikulo | wikiteks)
 41. Bagyo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 42. Kalibotanong pag-init (Iningles: artikulo | wikiteks)
 43. El Niño (Iningles: artikulo | wikiteks)
 44. La Niña (Iningles: artikulo | wikiteks)

Teknolohiya[edit source]

 1. Teknolohiya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Imbensiyon (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Agrikultura (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Paggamit sa kalayo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Metalurhiya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Pagsulat (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Alpabeto (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Barko (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Layag (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. Inclined plane (Iningles: artikulo | wikiteks)
 11. Ligid (Iningles: artikulo | wikiteks)
 12. Pulley (Iningles: artikulo | wikiteks)
 13. Lever (Iningles: artikulo | wikiteks)
 14. Turnilyo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 15. Wedge (Iningles: artikulo | wikiteks)
 16. Hinagiban (Iningles: artikulo | wikiteks)
 17. Pusil (Iningles: artikulo | wikiteks)
 18. Atsa (Iningles: artikulo | wikiteks)
 19. Espada (Iningles: artikulo | wikiteks)
 20. Longbow (Iningles: artikulo | wikiteks)
 21. Mga pabuto (Iningles: artikulo | wikiteks)
 22. Gunpowder (Iningles: artikulo | wikiteks)
 23. Bisikleta (Iningles: artikulo | wikiteks)
 24. Steam engine (Iningles: artikulo | wikiteks)
 25. Tren (Iningles: artikulo | wikiteks)
 26. Awto (Iningles: artikulo | wikiteks)
 27. Elektrisidad (Iningles: artikulo | wikiteks)
 28. Elektroniks (Iningles: artikulo | wikiteks)
 29. Motor nga elektroniko (Iningles: artikulo | wikiteks)
 30. Radyo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 31. Television (Iningles: artikulo | wikiteks)
 32. Telepono (Iningles: artikulo | wikiteks)
 33. Eroplano (Iningles: artikulo | wikiteks)
 34. Kompyuter (Iningles: artikulo | wikiteks)
 35. Linux (Iningles: artikulo | wikiteks)
 36. Microsoft Windows (Iningles: artikulo | wikiteks)
 37. Mac OS (Iningles: artikulo | wikiteks)
 38. Laser (Iningles: artikulo | wikiteks)
 39. Internet (Iningles: artikulo | wikiteks)

Arkitektura[edit source]

 1. Ang mga piramid (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Dakong Paril sa Tsina (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Arko (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Dome (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Taytayan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Lansang (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Ang pito ka kahibulongang edipisyo sa kalibotan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Taj Mahal (Iningles: artikulo | wikiteks)

Matematika[edit source]

 1. Matematika (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Numero (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Natural nga numero (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Integer (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Rasyonal nga numero (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Reyal nga numero (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Kompleks nga numero (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Heyometriya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Algebra (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. Ekwesyon (Iningles: artikulo | wikiteks)
 11. Baryable (Iningles: artikulo | wikiteks)
 12. Proof (Iningles: artikulo | wikiteks)
 13. Kalkyulus (Iningles: artikulo | wikiteks)
 14. Trigonometriya (Iningles: artikulo | wikiteks)
 15. Kalendaryo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 16. Teyorya sa set (Iningles: artikulo | wikiteks)
 17. Lohika (Iningles: artikulo | wikiteks)
 18. Mga matematiko (Iningles: artikulo | wikiteks)
 19. Archimedes (Iningles: artikulo | wikiteks)
 20. Pythagoras (Iningles: artikulo | wikiteks)
 21. Fibonnacci (Iningles: artikulo | wikiteks)
 22. Blaise Pascal (Iningles: artikulo | wikiteks)
 23. Rene Descartes (Iningles: artikulo | wikiteks)
 24. Karl Gauss (Iningles: artikulo | wikiteks)
 25. Isaac Newton (Iningles: artikulo | wikiteks)
 26. Nikolai Lobachevsky (Iningles: artikulo | wikiteks)
 27. Albert Einstein (Iningles: artikulo | wikiteks)

Anatomiya[edit source]

 1. Kasingkasing (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Baga (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Kidney (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Estomago (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Atay (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Spleen (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Tinai (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Kalabera (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Panit (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. Ulo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 11. Mata (Iningles: artikulo | wikiteks)
 12. Baba (Iningles: artikulo | wikiteks)
 13. Dalunggan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 14. Utok (Iningles: artikulo | wikiteks)
 15. Bukton (Iningles: artikulo | wikiteks)
 16. Siko (Iningles: artikulo | wikiteks)
 17. Pulsohan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 18. Kamot (Iningles: artikulo | wikiteks)
 19. Tudlo (Iningles: artikulo | wikiteks)
 20. Kumagko (Iningles: artikulo | wikiteks)
 21. Paa (Iningles: artikulo | wikiteks)
 22. Tuhod (Iningles: artikulo | wikiteks)
 23. Ankle (Iningles: artikulo | wikiteks)
 24. Tiil (Iningles: artikulo | wikiteks)
 25. Kuko sa tiil (Iningles: artikulo | wikiteks)

Pinulongan[edit source]

 1. Iningles (Iningles: artikulo | wikiteks)
 2. Inintsek nga Mandarin (Iningles: artikulo | wikiteks)
 3. Inintsek nga Cantones (Iningles: artikulo | wikiteks)
 4. Arabiko (Iningles: artikulo | wikiteks)
 5. Inaleman (Iningles: artikulo | wikiteks)
 6. Hindi (Iningles: artikulo | wikiteks)
 7. Urdu (Iningles: artikulo | wikiteks)
 8. Bahasa Indonesia (Iningles: artikulo | wikiteks)
 9. Ruso (pinulongan) (Iningles: artikulo | wikiteks)
 10. Kinatsila (Iningles: artikulo | wikiteks)
 11. Prinanses (Iningles: artikulo | wikiteks)
 12. Esperanto (Iningles: artikulo | wikiteks)
 13. Sanskrit (Iningles: artikulo | wikiteks)
 14. Linatin (Iningles: artikulo | wikiteks)
 15. Modernong Griyegong pinulongan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 16. Klasikong Griyegong pinulongan (Iningles: artikulo | wikiteks)
 17. Hinapon (Iningles: artikulo | wikiteks)
 18. Kinoryano (Iningles: artikulo | wikiteks)
 19. Thai (pinulongan) (Iningles: artikulo | wikiteks)
 20. Bitnames (pinulongan) (Iningles: artikulo | wikiteks)
 21. Pinortuges (Iningles: artikulo | wikiteks)
 22. Initalyano (Iningles: artikulo | wikiteks)
 23. Olandes (pinulongan) (Iningles: artikulo | wikiteks)